חוק ההסדרים – מה השלבים הצפויים?

תהליך חוק ההסדרים (לאחר אישור הממשלה) מחולק ל-3 שלבים:


 LEG 1 -שלב ראשון: (השלב בו אנחנו נמצאים כרגע)

א. יו"ר הכנסת מקיים משא ומתן מול משרד האוצר -כאן מתקבלת החלטה מה נכנס ומה יוצא
ב. הנחת הצעת חוק ההסדרים המלאה על שולחן הכנסת (משוער 30.08)
ג. הצבעה בקריאה ראשונה (משוער 01/02.9)

החוק עבר בהצבעה ראשונה?


LEG 2 – שלב שני:

במידה וההצבעה הראשונה עוברת וחוק ההסדרים אושר לאחר הקריאה הראשונה,
ההצעה מגיעה לועדת הכנסת המחלקת את הנושאים בחוק ההסדרים לוועדות השונות (כספים, רווחה, בריאות וכו).

בשלב זה מוסמכת ועדת הכנסת גם להוציא נושאים מחוק ההסדרים ולהעבירם למסלול חקיקה רגיל.

באם הוחלט להמשיך במסלול ההסדרים –מתקיים דיון או מספר דיונים בוועדה הרלוונטית שאליה יוזמנו כל הגורמים הרלוונטיים (משרד הבריאות, האוצר, קופ"ח, בתי חולים פרטיים, ארגוני החולים, ארגוני הרופאים ועוד).

בסמכות הועדה להכניס תיקונים בהסדר שמציעה הממשלה ואף לא לאשרו.


LEG 3 שלב שלישי:

בתום הדיונים, כל ההסדרים שחולקו לוועדות השונות מאוגדים להצעת חוק אחת שמועברת למליאת הכנסת לדיון והצבעה בקריאה שניה ושלישית (עד 04.11.21)

לאחר הקריאה השנייה והשלישית נכנס החוק לספר החוקים.

כרגע כל הכוח שלנו מופנה להסרת גזרת 30% מהצעת חוק ההסדרים לחלוטין! (LEG 1)

השלב הנוכחי מאפשר זאת!

לחזרה למייל ראשי

הצטרף גם אתה!