הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – קביעת זמני המתנה ומרחקי נסיעה מרביים לקבלת טיפול רפואי), התשפ"ג–2023

הכנסת העשרים וחמש   יוזמים:      חברי הכנסת           אימאן ח'טיב יאסין                                                  מנסור עבאס                                                  ווליד טאהא ______________________________________________ פ/1302/25   הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – קביעת זמני המתנה ומרחקי נסיעה מרביים לקבלת טיפול רפואי), התשפ"ג–2023 תיקון סעיף 3 1. בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994[1] (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 3(ד), בסופו יבוא "שר הבריאות […]

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – תנאים להחלפת תרופה, טיפול, מטפל, נותן שירותים או מוסד רפואי), התשפ"ג–2023

הכנסת העשרים וחמש   יוזמים:      חברי הכנסת         אימאן ח'טיב יאסין                                             מנסור עבאס                                             ווליד טאהא ______________________________________________ פ/1302/25 הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – קביעת זמני המתנה ומרחקי נסיעה מרביים […]

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – זמינות שירותים רפואיים), התשפ"ג–2023

הכנסת העשרים וחמש   יוזמת:  חברת הכנסת    נעמה לזימי ________________________________________ פ/1163/25 הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – זמינות שירותים רפואיים), התשפ"ג–2023 תיקון סעיף 23 1. בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994[1] (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 23, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:     "(ד)     לא היה במרחק סביר ממקום מגוריו של החבר בקופת […]