מקרים מהפרקטיקה: שינוי פורמט ביטוח אחריות מקצועית רפואית – השלכות בהתקשרות עם מרפאה כירורגית

עובדות המקרה: רופא כירורג התקשר עם מרפאה כירורגית מורשית בהסכם שיתוף פעולה והעברת "לידים" תוך חלוקת תגמול. בטרם תחילת שיתוף הפעולה התבקש הרופא להמציא אישור ביטוח אחריות מקצועית רפואית ולחתום על הסכם התקשרות במסגרתו התחייב הרופא לקיים ולהחזיק ביטוח אחריות מקצועית בתוקף שמכסה אותו בגין כל השירותים שהוא מעניק למרכז הכירורגי.  באותה העת הרופא היה […]

מקרים מהפרקטיקה: התחייבות חוזית בהתייחס לביטוח אחריות מקצועית רפואית של בית החולים

עובדות המקרה: רופא בחר להתקשר בהסכם לשכירת מרפאה במרפאה כירורגית מוכרת. הרופא מבוטח לאחריותו המקצועית במסגרת הפרקטיקה הפרטית שלו באמצעות בית החולים בו הוא מועסק. ההסכם שנשלח לחתימת הרופא כלל התחייבויות חוזיות מצידו לעניין ביטוח אחריות מקצועית רפואית. כך למשל, נדרש קיומו של כיסוי ביטוחי לגוף ולרכוש בשעה שביטוח אחריות מקצועית רפואית מכסה גוף בלבד! […]

מקרים מהפרקטיקה: ביטוח אחריות מקצועית רפואית בהתקשרות עם מרפאה כירורגית

עובדות המקרה: רופא בחר להתקשר עם מרפאה רב תחומית שעוסקת, בין היתר, בתחומי הכירורגיה הכללית ובמסגרתה לתת שירותים בתחום מומחיותו  ללקוחות המרפאה. בטרם תחילת שיתוף הפעולה התבקש הרופא להמציא אישור ביטוח אחריות מקצועית רפואית מטעם קופת החולים בה הוא מועסק ולחתום על הסכם. ברם, לא הרופא ולא המרפאה בחנו לעומק את אישור הביטוח בנסיבות הקונקרטיות […]

להפיק את המקסימום – ביטוח אובדן כושר עבודה בקרן הפנסיה

כמה כסף תקבלו כל חודש מקרן הפנסיה אם איבדתם את היכולת לעבוד? האם הסכום יספיק לכם כדי לעמוד בהוצאות ההולכות וגדלות במקרה כזה? כאשר יכולת העבודה נפגעת לשכיר בעל שליטה, הפגיעה היא כפולה הן ברמת החיים ויכולת הקיום שלו ושל משפחתו והן ביכולת לניהול החברה הכרוכה ככל הנראה בהוצאה נוספת בדמות תשלום שכר לאדם בעל […]