תמיכתך והצטרפותך כחבר ארגון הרופאים העצמאיים (ארצ"י)

רופא עצמאי יקר,

הנדון:תמיכתך והצטרפותך כחבר ארגון הרופאים העצמאיים (ארצ"י)

ארגון ארצ"י הוקם בשנת 2017 על מנת שיהווה בית עבור הרופאים העצמאיים שלא היו מיוצגים עד אז.

אני פונה אליך בהצעת הטבה של הארגון כחלק מהפעילות לקידום וידיעת זכויותיך כרופא בישראל.
בנוסף אני מבקש ממך להצטרף לארגון ארצ"י כחבר מן המניין מהסיבות הבאות:

  • הסתבר לנו שבהסתדרות הרפואית הישראלית (הר"י) קיים ייצוג רק לרופאים השכירים העובדים בשירות המדינה, במוסדות הרפואיים של ההסתדרות ובמרפאות של קופות החולים האחרות. אין אף נציג לרופאים שאינם עובדים במערכות אלו. למרות שהר"י אמורה לייצג את כלל רופאי ישראל, אין הדבר כך ולמעשה היא איננה מייצגת אותנו.
  • בשנים האחרונות קיימת הנחייה ממשלתית לצמצם את ההוצאות לבריאות (לדוגמא, רופאים עצמאים בקופות ובשב"נים, בחברות הביטוח ועוד). לעומת זאת, ההשקעה במערכת הבריאות הציבורית לא השתנתה למרות הצהרות לא מעטות בנושא.
    חברות הביטוח וקופות החולים, עושות בשטח ככל העולה על רוחן. הן מטילות הגבלות על הרופאים הראשוניים, על רופאי השב"ן וכן על רופאי המערכת הפרטית ומגבילות את מספר הרופאים העומדים לרשות המבוטחים שלהן לפי קריטריונים הידועים רק להן (במקום לאפשר למבוטחים לבחור את הרופא המועדף עליהם).
    בנוסף הן מפחיתות שרירותית את תעריפי התגמולים המשולמים לרופאים באופן חד צדדי ומבלי לאפשר לרופאים לעצור את ההרעה בתנאים.
  • ארצ"י פועלת בדרכים לגיטימיות לשינוי המצב הנ"ל. ברצוננו להפוך לגוף משמעותי הכולל בתוכו אלפי רופאים עצמאיים שיהיה לפה לרופאים העצמאים, תוך יצירת אינטראקציה עם גורמי ממשל שונים. ברור לנו שמדובר בעבודה ממושכת שאמורה לשנות את המאזן הקיים לרעת הרופאים העצמאיים ובסופו של דבר לעצור גם את הפגיעה באזרחים הבאים לבקש מזור למחלתם ונתקלים במערכת בריאות ציבורית (המצויה במחסור ממושך). כל זה לא ניתן לביצוע ללא מספר גדול של חברי ארגון, שבעזרת דמי חבר של 150 ₪ לחודש יאפשרו לנו גם טווח פעולה כלכלי נאות.

לסיכום, אנו מבקשים את הצטרפותך לארגון ארצ"י כדי להפוך לגוף גדול שיתחשבו בדעותיו ובצרכיו הייחודים. ברצוני להדגיש שאין אנו מבקשים להקים גוף מתחרה להר"י, אך בשלב זה אנו פועלים מחוץ להר"י, בכדי שנוכל לייצג את קולנו באופן שבו המדינה לא תוכל להתנגד לזכותנו הלגיטימית.

אשמח לענות על שאלות שתתעוררנה במייל  office@amutatartzi.org

להצטרפות הכנס/י לאתר ארצ"י   www.amutatartzi.org

 

ב ב ר כ ה
ד"ר אייל שפירא
יו"ר ארגון ארצ"י -ארגון הרופאים העצמאים

הצטרף גם אתה!