תגובתה של ארצ”י למעצרם של 40 מתחזים לעוסקים במקצועות רפואה

ארצ”י – ארגון הרופאים העצמאיים מברך את משטרת ישראל על מבצע לעצירת 40 רופאים, סטאז’רים ורוקחים מתחזים

אייל שפירא יו”ר ארצ”י : “התחזות לרופא הנה סכנה בריאותית גדולה ביותר לציבור כמו גם פגיעה אתית באמון הנשבר בן המטופל והמערכת הרפואית.

מדינת ישראל מתהדרת באיכות רפואית אנושית מובילה, הן מצד בוגרי האוניברסיטאות הישראליות והן מצד בוגרי אוניברסיטאות מובילות באירופה וארה”ב, טוב עושה המדינה בבואה להגן על איכות מקצוע הרפואה.

לצד זאת, לצערנו, מבנה מערכת הבריאות הציבורית והפרטית כיום, על תקניה המעטים וחסימתם של רופאים מצוינים מהצטרפות להסדרים שונים למתן שירות רפואי לציבור, אינו מאפשר מיצוי מלא ואיכותי של כוח האדם הרפואי; מה שדוחק רגליהם של רופאים רבים למצוא פרנסתם מעבר לים.

אנו קוראים למערכת הבריאות לייצר שקיפות באשר לקריטריונים השונים לכניסתם של רופאים למערכות הבריאות הציבוריות והפרטיות, ובכך לטייב עוד יותר את איכות כוח האדם הרפואי בישראל.”

שינוי גודל גופנים