Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

שאלות ותשובות לרופאים העצמאים – גזרות משרדי האוצר והבריאות

שאלות ותשובות לרופאים העצמאים – גזרות משרדי האוצר והבריאות 

ינואר 2023

 

בשנים האחרונות התמודדנו עם ניסיונות שונים של משרדי האוצר והבריאות לפגוע במערכת הבריאות העצמאית. עם זאת, מעולם משרדי האוצר והבריאות לא הטילו הצטברות כה משמעותית של גזרות שכל אחת מהן עלולה למוטט את היכולת שלנו כרופאים לפעול כעצמאיים. .
לא מדובר בפעולות יחיד של פקידים אלא באסטרטגיה מובנית של גורמים עוצמתיים שעלולים להצליח לקדם חוקים ותקנות שיהרסו את מערכת הבריאות העצמאית בישראל.

על מנת לתת מענה לשאלות הרבות מכם – הרופאות והרופאים עצמאיים לגבי הגזרות שמשרדי האוצר והבריאות מבקשים להטיל עלינו וצעדי התגובה והיוזמה שלנו, גיבשנו במסמך הקצר שלפניכם –  שאלות ותשובות:

אילו גזרות מתכוונים משרדי האוצר והבריאות להטיל על מערכת הבריאות העצמאית?

 • קביעת תעריף מקסימום לניתוחים פרטיים – הגבלת מחירי ניתוחים שבסל הבריאות המבוצעים במימון פרטי וקביעת תעריפי מקסימום לניתוחים פרטיים שנמצאים בסל הבריאות על פי המלצת ועדת המחירים הממתינה לאישור שר האוצר ושר הבריאות המיועדים לקריאת המסמך כאן והכתבה כאן
 • ביטול פוליסות הביטוח המסחריות – המלצת וועדת אש – פגיעה בשכר הרופאים העצמאים באמצעות ביטול פוליסות הביטוח המסחריות ועד פתרונות במסמך המלא כאן
 • טיוטת חוק ההסדריםהטלת היטל בגובה 35% על הרופאים בטיפול פרטי וסגירת יעוץ לרשימות הסדר – בשנת 2021 שכנראה יחזרו גם השנה. טיוטת החוק כאן
 • פיקוח על שכר הרופאים העצמאים בקופות החולים – הממונה על השכר מתכוון לרסן לראשונה את תגמול הרופאים העצמאיים בקופות החולים. כאן וכאן

 

מהן המלצות הצוות המקצועי של ארצ"י כדי למנוע את העברת הגזרות?

אנו נלחמים במספר חזיתות כנגד גזרות משרדי האוצר והבריאות:

 • דחיית הגבלת המחירים – הצלחנו לעכב את החלטת ועדת מחירים והעברתה לשרים הבאים לאחר נפילת הממשלה. הגענו לשימוע בועדה ומוטטנו את הבסיס עליו ישבו המלצות הועדה בזו אחר זו. עם הקמת הממשלה החדשה נביא לשולחן שר האוצר ושר הבריאות את הסוגייה ונבקש לגנוז את הרעיון ולהפסיק את המשך פעילות הפיקוח שאינה תורמת להפחתת עלויות שירותי הבריאות.
 • לדאוג לרופאים ולמטופליהם – יצירת מחקר והוצאת ניירות עמדה לחיזוק מערכת הבריאות העצמאית. כולל הצעות לפתרונות ייחודיים למערכות הבריאות הציבורית והעצמאית כך שסדר העדיפויות יהיה המטופל במרכז – כשיקול עליון בקבלת ההחלטות.
 • הגברת המודעות – יזמנו טרם הבחירות חוגי בית עם פוליטיקאים במטרה להעלות את המודעות לעמדותינו ולביסוס מערכת יחסים להמשך.
 • המשך פעילות נחוש גם לקראת חוק ההסדרים הקרוב -כולל מאבק וגיוס רופאים עצמאיים רבים ככל הניתן כדי לקדם מאבק עיקש לשימור אפשרויות הציבור לקבלת שירותי בריאות נוספים שאינם מתאפשרים בזמן ומקום ראוי באמצעות מערכת הבריאות הציבורית.


 מה ארצ"י עשו עד היום?

 • הקמנו את הארגון היחיד בישראל שפועל אך ורק לטובת ולקידום הרופאים העצמאים.
 • הצלחנו לבטל אחרי מאבק עיקש את המס בגובה 40% שמשרד האוצר ביקש להטיל על הרופאים העצמאים במסגרת חוק ההסדרים 2021.
 • פעלנו לצמצם, יחד עם מספר איגודים מקצועיים, את תקנות הסדציה החדשות שפרסם משרד הבריאות באפריל 2022. הפעילות המשותפת הצליחה להחריג מרפאות עיניים וגסטרואנטרולוגיה.
 • פעלנו להבטיח את תגמולי הרופאים העצמאיים המשולמים דרך המוסד המטפל באמצעות המלצת משרד הבריאות מול הגופים לפתיחת חשבונות נאמנות לרופאים והפרדת כספי התגמול לרופאים מכספי המוסד הרפואי.
 • פתחנו את האפשרות של רופאי קופות החולים למאוחדת ומכבי, לתת טיפול רפואי פרטי למבוטחי קופות החולים גם אם המבוטח חבר בקופת חולים בה עובד הרופא.
 • קידמנו את האינטרסים של הרופאים העצמאים בקרב מקבלי החלטות – שרים, חברי כנסת ופקידי מדינה.
 • אנו מייצגים את קולם של הרופאים העצמאיים בוועדת הבריאות של הכנסת בשגרה ומחזקים את המוכרות של הרופאים וצרכיהם אל מול משרדי הממשל השונים.

 

האם פניתם להר"י?

כן אך לצערנו, הובהר לנו שהר"י לא יכולה לסייע לרופאים העצמאים. כיוון שהיא ארגון הסתדרותי שמנוהלת ע"י רוב של רופאים השכירים. אין לנו ברירה אלא להסתמך רק על עצמנו.


האם אני כרופא משפחה או רופא ילדים או כל מומחה עצמאי בקופת חולים עלול להינזק?

כן. אגף השכר במשרד האוצר הכריז, (כולל בכנס ארצ"י 2022), כי בכוונתו לפקח על שכר הרופאים העצמאים שעובדים בקופות החולים ולרסן אותו. כלומר, אם את או אתה רופא/ה עצמאי/ת בקופת חולים, משרד האוצר מתכוון להכניס יד עמוקה לכיס שלך.


איך כל זה יכול להשפיע לרעה על העבודה שלי? על המטופלים שלי?

אנו כרופאים, מבקשים לקום בבוקר ולעבוד בטיפול רפואי במטופלים שלנו. לצערנו, יש גורמים אינטרסנטים שמבקשים למנוע זאת מאיתנו. את משרדי האוצר והבריאות מנחה אג'נדה מעוותת לפיה קיצוץ הרפואה העצמאית ישפיע לטובה על מערכת הבריאות הציבורית. אנחנו יודעים שההיפך הוא הנכון. הרפואה העצמאית היא המשענת שמאפשרת לרפואה הציבורית לשרוד.

זו המלחמה. על המקצוע שלנו, על הבית שלנו. על הזכות לרפא את המטופלים שלנו.

ונכון להיום מה קורה?
ברמה הפוליטית-מקצועית הוקמה ממשלה שכפי הנראה היא יציבה יותר, עם קבוצת חברי כנסת מנוסים (יותר), ובעלי גישה חיוביות יותר לרפואה עצמאית (ביחס להורובוץ/ליברמן). כנראה יהיה קל יותר לעבוד איתם והם יודעים כיצד לרסן את הפקידות בהתאם לצורך ולרצון (בשונה מהממשלה בשנה האחרונה שהיתה "ירוקה" וצעירה יותר).

עם זאת לכולנו ברור שהאוצר ימשיך לסמן את הרופאים העצמאיים כבעלי ממון שפוגעים ברפואה הציבורית ונראה שנכון לנו מאבק – כך או כך.
עלינו להיות מוכנים לבאות ויפה שעה אחת קודם.

הצטרף גם אתה!

 משפטיות:

הנפקת הכרטיס לבעלי חשבון ישראלי בלבד, בכפוף לאישור חברת כאל/דיינרס קלוב בע"מ – התנאים המלאים והמחייבים במסמכי ההצטרפות וכפוף לתקנוני המועדונים, התכנית והתנאים הנלווים לכרטיס האשראי – החזקת הכרטיס כרוכה בתשלום עמלת דמי כרטיס חודשיים – מחזיקי כרטיס FLY CARD Business זכאים לפטור מדמי כרטיס בשנה הראשונה להצטרפות, לאחריה פטור מדמי כרטיס מותנים בביצוע עסקאות חודשיות בסך של 5,000 ₪ – דמי כרטיס חודשיים לכרטיס FLY CARD Business (כרטיס MASTERCARD DINERS משולב) יהיו בסך 14.90 ₪, לקוחות במעמד כסף זכאים ל- 50% הנחה מדמי כרטיס. לקוחות במעמד זהב, פלטינה וטופ פלטינה זכאים לפטור מדמי כרטיס חודשיים כל עוד מעמדם בתוקף – דמי כרטיס חודשיים ל- FLY CARD Business Premium יהיו בסך 34.90 ₪ אין זכאות לפטור מדמי כרטיס בכרטיס זה – מעמד זהב למצטרפים לכרטיס האשראי FLY CARD Premium Business יהיה תקף למשך 12 חודשים ממועד ההצטרפות. על אף האמור לעיל, ביטול כרטיס FLY CARD Premium Business במהלך 12 חודשים כאמור תביא לביטול מעמד הזהב וחזרה למעמד המקורי – כרטיס MASTERCARD DINERS משולב ישמש בבתי עסק בישראל ככרטיס דיינרס ואילו בבתי עסק מחוץ לישראל (לרבות ברכישות מקוונות) ישמש כרטיס מאסטרקארד – בעסקאות במוסדות המדינה לרבות חברת החשמל, וחברת הדואר יחס הצבירה בכרטיסי FLY CARD Business יהיה 500 = ₪ 1 נק' הנוסע המתמיד ובכרטיסי FLY CARD Business Premium 380 ₪ = 1 נקודות הנוסע המתמיד – צבירה במוסדות המדינה מוגבלת לסכום מקסימלי חודשי של 30,000 ₪ למעט עבור לקוחות במעמד זהב, פלטינה וטופ פלטינה. הבדיקה לעניין זה תתבצע אחת לרבעון קלנדרי – נקודות הנוסע המתמיד שהומרו מכרטיסי אשראי FLY CARD Business יהיו מסוג EXTRA ולא יחשבו למעמד או שדרוג – מימוש כרטיס הטיסה באל על כפוף לזמינות – 20% מנקודות הנוסע המתמיד שהומרו מכרטיסי אשראי FLY CARD Premium Business בלבד יחשבו למעמד או שדרוג – 50 נקודות הנוסע המתמיד מתנה יוענקו לאחר אתחול הכרטיס וצבירה של נקודה אחת במועדון. למצטרפים חדשים שלא החזיקו ברשותם כרטיס FLY CARD ב-18 החודשים שקדמו להנפקה- אתר FLYSTORE ללקוחות מועדון הנוסע כפוף לתקנון באתר, האתר מופעל על ידי ספק חיצוני ובאחריותו הבלעדית- נקודות הנוסע המתמיד שיצברו בעסקאות בשופרסל, BE ,סונול, רשת פתאלCarolina ,Hoodies ,Urbanica ,Castro , Accessorize Topten ,Kiko Milano ,Samsung ,Yves Rocher ,Lemke יהיו מסוג אקסטרה ובהתאם למפורט בתקנון מועדון הנוסע המתמיד – צבירה מואצת ברשת סאמסונג- סאני תקשורת תקפה לרכישות בסניפי הרשת הפונים לצרכן הפרטי (לא כולל רכישות ONLINE) – צבירה מואצת בבתי עסק לא תתאפשר בגין עסקאות סיטונאיות – הטבת דיוטי פרי כפופה לתנאים באתר הדיוטי פרי FLY&BUY לקטלוג בכפוף לתקנון מועדון הנוסע המתמיד, ההנחה תינתן במעמד חיוב האשראי – תנאי הטבת הקולנוע בכפוף לתקנון חנות החוויות – בכפוף לתקנון מועדון הנוסע המתמיד, תקנון FLY CARD, חברת האשראי דיינרס קלוב וחברת האשראי כאל – הטבות חנות החוויות בהתאם לתקנון חנות החוויות שבאתר חברת האשראי או באפליקציה ובכפוף לביצוע רכישות חדשות בכרטיסי FLY CARD Business / FLY CARD Premium Business בסכום מינימום של 1,000 ₪ בהתאם לתקנון המופיע באתר – הטבת טרום טיסה בכפוף לתקנון ההטבה באתר דיינרס קלוב – הכרטיס מיועד לרופאים ועובדי חברות וארגונים – עמלת עסקאות במטבע זר: ההטבה תקפה גם בביצוע עסקות באתרי אינטרנט בהם העסקות מועברות לכאל כעסקות מחו"ל, ההנחה ביורו תקפה למדינות בהן מטבע היורו הוא המטבע הרשמי של המדינה בה בוצעה העסקה – אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל – טל"ח ביום 1.9.2023 יחולו שינויים בתכנית מועדון הנוסע המתמיד, לרבות חישוב זכאות למעמד בכרטיס Premium שתבוצע באמצעות מטבע היהלום. 80 ₪ = 1 יהלום. את כל השינויים ניתן למצוא באתר אל על בכתובת elal.com