פרופ’ איל מרגלית משתף מדוע בחר להצטרף לארצ”י דווקא עכשיו

חזרתי ארצה מסיבות משפחתיות אחרי קריירה מוצלחת בת 16 שנים בארה״ב.
למרות הנסיון הקליני, הכירורגי, המחקרי והניהולי שצברתי נתקלתי מייד במכשולים שמציבים גופי הממשל, קופות החולים, וחברות הביטוח בדרכו של הרופא העצמאי.
ההצטרפות לקופות ולחברות הביטוח חסומה כמעט לחלוטין ותלויה בקשרים. לאחר ההצטרפות (המחייבת קשרים אישיים בדרך כלל), התגמול לעבודה – קטן ויורד באופן תמידי, וגם ניתן באיחור בלתי סביר.
התקורה שנגבת מהרופא-גבוהה ועולה בלי ביקורת.
משל הצפרדע המתבשלת במים המתחממים לאיטם עד שאינה יכולה יותר להמלט ומתבשלת, קולע מאד למצב הרופא העצמאי.
ארצ״י פועלת כדי להלחם בתופעות האלה, שפוגעות ברפואה הפרטית וגם בציבורית-משום שהרופאים העצמאים מחזיקים את רפואת הקהילה. ללא הצטרפות מסיבית לארצ״י לא נוכל להלחם את המלחמה המשותפת לכלל הרופאים העצמאיים!
הצטרפו לארגון אם גם אתם רוצים להציל את עתידכם המקצועי בארץ!

שינוי גודל גופנים