סקירת עומק בנושא הרפורמה בביטוחי הבריאות שחלה ב- 2016

להלן סקירת עומק שערכה הרשות לשוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר בנושא הרפורמה בביטוחי הבריאות המסחריים.

שינוי גודל גופנים