מתכונת דיווח חתומה ניתוחים במימון פרטי 25.02.2018

בהחלטת ועדת המחירים נקבע כי “ככל שההכנסות מרפואה פרטית גבוהות יותר, כך נמוך יותר היקף המשרה במערכת הבריאות הציבורית. זהו מעגל חוזר שמחליש את הרפואה הציבורית, ומביא לגידול בהוצאה הלאומית על בריאות, ללא שיפור בריאותי”.

עוד נקבע בהחלטה כי “שכר הרופאים במערכת הבריאות הפרטית משפיע באופן ישיר על מערכת הבריאות הציבורית, שאינה מסוגלת להתחרות ברמות השכר הגבוהות. במצב זה, לרופאים יש תמריץ חזק לעבוד יותר במערכת הבריאות הפרטית, וכך נוצרים תורים ארוכים יותר במערכת הבריאות הציבורית — מה שמוביל את המטופלים לבקש קיצור תורים במסגרת הרפואה הפרטית”.

שינוי גודל גופנים