Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מערכת הבריאות בישראל מול מערכות בריאות שונות בעולם – חלק ב'

מאת
ד"ר אייל שפירא

 

 

בחלק א', התייחסנו למערכת הבריאות הישראלית, לעומת מקבילותיה הבריטית והאמריקאית.
ראינו כיצד מניעים שונים, יכולים להפעיל כוח בשיקולי המדינה, בהם תפישה חברתית ביחס לזכויות האזרח, אתגרים בהרגלי האוכלוסיה ועוד.
כעת נבחן שני מודלים למערכות בריאות נוספות- הקנדית והגרמנית, המייצגות תפישות נוספות לצד מבנים שונים משראינו עד כה.

 

מודל קנדה

קנדה היא מדינה שוויונית באופייה ונוטה להקדיש משאבים ציבוריים לרווחה.
בקנדה קיימת מערכת רפואית ציבורית מפוקחת ולצדה, מערכת פרטית משגשגת.
איזון זה נועד להפחית את עלויות המדינה בניהול מערכת בריאות עצומה המשרתת כ 35 מליון אזרחים.
האחריות העיקרית לספק את שירותי הבריאות מוטלת על 10 פרובינציות ו 3 טריטוריות, הנסמכות על תקציב שמוענק פעם בחמש שנים וממומן באמצעות מיסי מדינה שונים.
13 גופים אלה מחויבים לפעול במסגרת חוק הבריאות הקנדי הקובע את היקף הסל הרפואי שכל אזרח זכאי לו במימון מלא.
במדדי השוואה בינלאומיים איכות החיים בקנדה מדורגת בין הראשונות בעולם.

ההוצאה הרפואית לאדם מגיעה בקנדה לכ-4,722 דולר בשנה (10.5% מהתמ"ג ).
מימון המדינה עומד על כ 70% מסך ההוצאה על בריאות.

67% מהאזרחים הקנדים מחזיקים גם בביטוח בריאות פרטי המכסה שירותים שלא נכללים בסל הציבורי והמדינה מפקחת
על מחירי הפרמיות כך שלכל אחד תהיה גישה מלאה לכיסוי ולטיפול רפואי.

מערכת בריאות זו נהנית מכל העולמות.
שיעור הזוכים לרופא מטפל, גבוה פי ארבעה מאשר בארה"ב.

 

יחד עם זאת,
30% מתקשים לשלם על הליכים רפואיים,
21% מדווחים על תורים ארוכים לטיפול אחרי אבחנה (לעומת 9% בארה"ב או 31% בבריטניה)
30% ממתינים יותר מחודשיים לרופא מומחה (לעומת 6% בארה"ב).

 

המערכת הקנדית והישראלית דומות באופן בו האוכלוסיה מקבלת שירותי בריאות משולבים, פרטיים וציבוריים.
בשתי המערכות ישנו שילוב של רפואה ציבורית מסובסדת ופרטית משלימה במימון אישי נוסף,
אולם במערכת הקנדית ישנה הפרדת מערכות – ציבורית לחוד ופרטית לחוד באופן מסודר ברמה המבנית כמו גם בקרה בריאה על גופי הביטוח.
ישראל, מבקשת להידמות למערכת הקנדית אך מתעלמת מאורך התורים וחוסר האפקטיביות במערכת זו.

בנוסף, במערכת הישראלית ישנו "שעטנז" – ערבוב לא בריא בין המערכות היוצר עיוותים נוספים כחוק הצינון (באופן שמונע רצף טיפולי בין המערכת הציבורית לפרטית)  ומפר את האיזון בשיקול הדעת הרגיש שבין עלויות הטיפול הרפואי, לבין רמת כח האדם הרפואי המומחה, קדמת השירותים והמשתלים, הנגישות והזמינות.

זאת ועוד, רוב הרופאים בקנדה עובדים כעצמאים במרפאות שבבעלותם לפי "תשלום עבור שירות" ומשולמים ישירות ע"י הפרובינציה האחראית תוך שמירה על זכויות הרופא ושקיפות, דבר שאינו מיושם במערכת הבריאות בישראל, בה ניתן כוח בלתי סביר לקופות החולים ולחברות הביטוח בבואן לתגמל את הרופא העצמאי המטפל.

 

 

 

המודל הגרמני

מערכת הבריאות הציבורית הראשונה בעולם הונהגה בגרמניה במאה ה 19 והיא מודל של מדינות רבות, בהן גם ישראל. כמו במערכת הקנדית והבריטית, גם בגרמניה טיפול רפואי נתפס כזכות בסיסית ואסור למנוע אותו מאיש.
כל תושבי גרמניה – אזרחים, סטודנטים ומי שעובד בה כחוק – חייבים להחזיק בביטוח רפואי.
הם יכולים לקבל אותו במעל 150 קופות חולים ממשלתיות, או באמצעות ביטוח פרטי (PKV).
ביטוח החובה מבוסס על תפיסת מדינת רווחה, בה כל אזרחי המדינה מממנים בכ  16% מהשכר שלהם.
מי שמרוויח מתחת לסף מסוים, אינו חייב בתשלום.

85% מאזרחי גרמניה מבוטחים באמצעות הביטוח הממשלתי.
עצמאי, או מי ששכרו השנתי עולה על כ 60,000 יורו, יכול לבחור לפרוש מהביטוח הציבורי ולבטח עצמו בביטוח פרטי.
הביטוח הפרטי מרחיב את סל השירותים ומאפשר לבחור טיפול ע"י מגוון רחב יותר של רופאים ומומחים בכירים.
34% מהאזרחים מבוטחים בביטוח פרטי.
המדינה מקשה על ביצוע מעבר למערכת הפרטית, בכדי למנוע עול מימוני נוסף אותו מממנת האוכלוסיה העשירה.
הפרישה מהמערכת מותנית בתנאי סף קשיחים, וחברות הביטוח הפרטיות מוגבלות ברווחים קבועים.

בגרמניה השיטה מאורגנת כך שהרופאים ונותני שירותי הבריאות עובדים בצורה עצמאית ופרטית, ומקבלים מטופלים מכל סוגי הביטוחים. המשמעות היא, שניתנת למטופל זכות בחירת רופא על פי קריטריונים החשובים לו (נגישות, תת מומחיות, המלצות וכו') והוא אינו מחויב לרופא אצלו ביקר, כך הוא יכול לקבל חוות דעת שנייה, או לבחור רופא אחר בפעם הבאה שיזדקק לטיפול.

השיטה עובדת. בכל מדד הקשור לגישה ולהוצאות טיפול, גרמניה מדורגת גבוה,

7% מתושבי גרמניה ויתרו או התקשו לקבל שירות בעקבות עלויות,
4% התקשו לשלם את החשבונות הרפואיים שלהם.
3% בלבד המתינו יותר מחודשיים לרופא מומחה.
זמני ההמתנה לרופא נמוכים והמדינה אינה מודדת אותם.

 

בישראל, מערכת הבריאות דומה לזו הגרמנית, אולם בשונה ממנה, חלקה של המדינה בהוצאה על בריאות הוא 62% בלבד – אחד השיעורים הנמוכים בקרב מדינות OECD בעוד בגרמניה מממנת המדינה  כ-85% מההוצאה על בריאות.

בנוסף, ישראל מפעילה 4 קופות חולים המנגישות את שירותי הבריאות המאושרים בסל הבריאות.
במקור,בקשה המדינה לעודד תחרות בין המפעילות, באופן שיפחית את העלויות לציבור,
אולם התחרות כמעט אינה קיימת בשירותי הסל ובפועל,
עלויות תפעול, אחזקת מבנים, כח אדם ועוד המוכפלים פי 4, מסרבלים את הצרכן בבירוקרטיה בלתי הכרחית ותשלום עודף שלא לצורך.

במציאות בה קופות החולים מרחיבות את השימוש ברופאים עצמאיים המשלמים בעצמם על קליניקות, ציוד ושירותים נוספים ניתן ליצור חיבור ישיר בינם ובין המדינה ללא פערי תיווך ובאופן שיצור גישה ישירה לכלל המבוטחים במדינה ללא תלות בקופה חולים כזו או אחרת.

 

 

 

רפורמת הבריאות 2016, מבקשת ליצור רגולציה על שירותי הבריאות הפרטיים אולם במקום לפקח ולבקר את התנהלות המבטחים היא נותנת להם יד חופשית להוריד את רמת שירותי הבריאות בישראל ככלל, כולל רמת הכיסוי, הטכנולוגיות והציוד הרפואי, הזמינות ואיכות כוח האדם המטפל.

 

נדמה שגם המחוקק לא שער שהתנהלות זו, לא תוריד את ההוצאה הפרטית עבור שירותי הבריאות, אלא את רמת אמון הציבור במערכת הבריאות כולה, דבר שיביא בתורו, לעלייה נוספת בתשלומים על שירותי בריאות פרטיים, לעתים עד 100% מעלות הטיפול.
שוב עולה השאלה, מדוע ממשיך המחוקק לצעוד לעומק הרפורמה, שכשלה בכל פרמטר אפשרי.

 

לתמיכה ולהצטרפות לארצ"י – הבית של הרופאים העצמאים

 

 

הצטרף גם אתה!

 משפטיות:

הנפקת הכרטיס לבעלי חשבון ישראלי בלבד, בכפוף לאישור חברת כאל/דיינרס קלוב בע"מ – התנאים המלאים והמחייבים במסמכי ההצטרפות וכפוף לתקנוני המועדונים, התכנית והתנאים הנלווים לכרטיס האשראי – החזקת הכרטיס כרוכה בתשלום עמלת דמי כרטיס חודשיים – מחזיקי כרטיס FLY CARD Business זכאים לפטור מדמי כרטיס בשנה הראשונה להצטרפות, לאחריה פטור מדמי כרטיס מותנים בביצוע עסקאות חודשיות בסך של 5,000 ₪ – דמי כרטיס חודשיים לכרטיס FLY CARD Business (כרטיס MASTERCARD DINERS משולב) יהיו בסך 14.90 ₪, לקוחות במעמד כסף זכאים ל- 50% הנחה מדמי כרטיס. לקוחות במעמד זהב, פלטינה וטופ פלטינה זכאים לפטור מדמי כרטיס חודשיים כל עוד מעמדם בתוקף – דמי כרטיס חודשיים ל- FLY CARD Business Premium יהיו בסך 34.90 ₪ אין זכאות לפטור מדמי כרטיס בכרטיס זה – מעמד זהב למצטרפים לכרטיס האשראי FLY CARD Premium Business יהיה תקף למשך 12 חודשים ממועד ההצטרפות. על אף האמור לעיל, ביטול כרטיס FLY CARD Premium Business במהלך 12 חודשים כאמור תביא לביטול מעמד הזהב וחזרה למעמד המקורי – כרטיס MASTERCARD DINERS משולב ישמש בבתי עסק בישראל ככרטיס דיינרס ואילו בבתי עסק מחוץ לישראל (לרבות ברכישות מקוונות) ישמש כרטיס מאסטרקארד – בעסקאות במוסדות המדינה לרבות חברת החשמל, וחברת הדואר יחס הצבירה בכרטיסי FLY CARD Business יהיה 500 = ₪ 1 נק' הנוסע המתמיד ובכרטיסי FLY CARD Business Premium 380 ₪ = 1 נקודות הנוסע המתמיד – צבירה במוסדות המדינה מוגבלת לסכום מקסימלי חודשי של 30,000 ₪ למעט עבור לקוחות במעמד זהב, פלטינה וטופ פלטינה. הבדיקה לעניין זה תתבצע אחת לרבעון קלנדרי – נקודות הנוסע המתמיד שהומרו מכרטיסי אשראי FLY CARD Business יהיו מסוג EXTRA ולא יחשבו למעמד או שדרוג – מימוש כרטיס הטיסה באל על כפוף לזמינות – 20% מנקודות הנוסע המתמיד שהומרו מכרטיסי אשראי FLY CARD Premium Business בלבד יחשבו למעמד או שדרוג – 50 נקודות הנוסע המתמיד מתנה יוענקו לאחר אתחול הכרטיס וצבירה של נקודה אחת במועדון. למצטרפים חדשים שלא החזיקו ברשותם כרטיס FLY CARD ב-18 החודשים שקדמו להנפקה- אתר FLYSTORE ללקוחות מועדון הנוסע כפוף לתקנון באתר, האתר מופעל על ידי ספק חיצוני ובאחריותו הבלעדית- נקודות הנוסע המתמיד שיצברו בעסקאות בשופרסל, BE ,סונול, רשת פתאלCarolina ,Hoodies ,Urbanica ,Castro , Accessorize Topten ,Kiko Milano ,Samsung ,Yves Rocher ,Lemke יהיו מסוג אקסטרה ובהתאם למפורט בתקנון מועדון הנוסע המתמיד – צבירה מואצת ברשת סאמסונג- סאני תקשורת תקפה לרכישות בסניפי הרשת הפונים לצרכן הפרטי (לא כולל רכישות ONLINE) – צבירה מואצת בבתי עסק לא תתאפשר בגין עסקאות סיטונאיות – הטבת דיוטי פרי כפופה לתנאים באתר הדיוטי פרי FLY&BUY לקטלוג בכפוף לתקנון מועדון הנוסע המתמיד, ההנחה תינתן במעמד חיוב האשראי – תנאי הטבת הקולנוע בכפוף לתקנון חנות החוויות – בכפוף לתקנון מועדון הנוסע המתמיד, תקנון FLY CARD, חברת האשראי דיינרס קלוב וחברת האשראי כאל – הטבות חנות החוויות בהתאם לתקנון חנות החוויות שבאתר חברת האשראי או באפליקציה ובכפוף לביצוע רכישות חדשות בכרטיסי FLY CARD Business / FLY CARD Premium Business בסכום מינימום של 1,000 ₪ בהתאם לתקנון המופיע באתר – הטבת טרום טיסה בכפוף לתקנון ההטבה באתר דיינרס קלוב – הכרטיס מיועד לרופאים ועובדי חברות וארגונים – עמלת עסקאות במטבע זר: ההטבה תקפה גם בביצוע עסקות באתרי אינטרנט בהם העסקות מועברות לכאל כעסקות מחו"ל, ההנחה ביורו תקפה למדינות בהן מטבע היורו הוא המטבע הרשמי של המדינה בה בוצעה העסקה – אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל – טל"ח ביום 1.9.2023 יחולו שינויים בתכנית מועדון הנוסע המתמיד, לרבות חישוב זכאות למעמד בכרטיס Premium שתבוצע באמצעות מטבע היהלום. 80 ₪ = 1 יהלום. את כל השינויים ניתן למצוא באתר אל על בכתובת elal.com