Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

יציאת לחופשה ללא תשלום ביוזמת המעסיק- מלחמת חרבות ברזל

החוק

 • יציאה לחופשה ללא תשלום (חל"ת) חייבת להיות בהסכמת העובד· ככל ועובד לא מעוניין לצאת לחל"ת והמעסיק לא מאפשר לו להמשיך לעבוד, לכאורה מדובר בהליך פיטורים על כל המשתמע מכך, בהתאם לחוק ולהסכם העבודה בין הצדדים.· מעסיק אינו רשאי להשאיר עובד בחל"ת ללא מגבלת זמן. הוצאה לחל"ת ללא מגבלת זמן נחשבת כפיטורים אשר מחייבים הליך שימוע.

  · הארכת משך תקופת חל"ת מחייבת הסכמה של העובד והמעסיק. כאשר העובד מסרב להארכת חל"ת, על המעסיק להשיבו לעבודה או לחילופין לנקוט בהליך לסיום העסקתו.

  · במהלך תקופת החל"ת מתקיימים יחסים מעביד-עובד, אולם תקופה זו לא תחשב כוותק עבודה ולפיכך גם לא ימשיכו להצבר זכויות כגון ימי חופשה, ימי הבראה, ימי מחלה וזכויות פנסיוניות

  · החל מהחודש השלישי לחל"ת ,מומלץ לעובד להמשיך ולהפריש באופן עצמאי לחסכון פנסיוני , אחרת זכויותיו תפגענה

  · ככל והעובד מסכים לצאת לחל"ת- העובד יהיה זכאי לדמי אבטלה מביטוח לאומי בשיעור של עד כ-70% מהשכר בכפוף לתקרה הקבועה בחוק ובכפוף לתנאים להלן:

  · החל"ת הנה ביוזמת המעסיק בלבד

  · במכתב ההוצאה לחל"ת יש לציין כי הדבר נעשה ביוזמת המעסיק ובשל המצב הבטחוני או הוראות פיקוד העורף.

  · משך תקופת החל"ת יהיה לכל הפחות 30 ימים

  · החל"ת יוכר לצורך דמי אבטלה רק לאחר מיצוי יתרת ימי החופשה של העובד.
  · עמידה בתנאי הזכאות הכלליים לדמי אבטלה ( כגון תקופת אכשרה ורישום והתייצבות בשירות
  התעסוקה)בצל המלחמה)

  · על אף כי הוצאה לחל"ת כפופה להסכמת העובד, כאשר מעסיק אינו מסוגל לספק עבודה מטעמים הקשורים במלחמה, בתי דין לעבודה עשויים להכיר בהוצאת עובד לחל"ת, למרות התנגדותו של העובד ובלבד כי הדבר ייעשה בנסיבות חריגות שלא ניתן לספק לו עבודה ובלבד כי תחילה מוצתה יתרת ימי החופשה בתשלום של העובד

  · ניתן לחייב עובד לעבוד מהבית, בנסיבות חריגות שבגינן לא ניתן לבצע את העבודה אצל המעסיק או לחלופין כאשר העובד מסרב לבצע את העבודה במשרד המעסיק והכל ובלבד שהמעסיק יספק את התשתית הראויה לעבודה מהבית

 

הצטרף גם אתה!

 משפטיות:

הנפקת הכרטיס לבעלי חשבון ישראלי בלבד, בכפוף לאישור חברת כאל/דיינרס קלוב בע"מ – התנאים המלאים והמחייבים במסמכי ההצטרפות וכפוף לתקנוני המועדונים, התכנית והתנאים הנלווים לכרטיס האשראי – החזקת הכרטיס כרוכה בתשלום עמלת דמי כרטיס חודשיים – מחזיקי כרטיס FLY CARD Business זכאים לפטור מדמי כרטיס בשנה הראשונה להצטרפות, לאחריה פטור מדמי כרטיס מותנים בביצוע עסקאות חודשיות בסך של 5,000 ₪ – דמי כרטיס חודשיים לכרטיס FLY CARD Business (כרטיס MASTERCARD DINERS משולב) יהיו בסך 14.90 ₪, לקוחות במעמד כסף זכאים ל- 50% הנחה מדמי כרטיס. לקוחות במעמד זהב, פלטינה וטופ פלטינה זכאים לפטור מדמי כרטיס חודשיים כל עוד מעמדם בתוקף – דמי כרטיס חודשיים ל- FLY CARD Business Premium יהיו בסך 34.90 ₪ אין זכאות לפטור מדמי כרטיס בכרטיס זה – מעמד זהב למצטרפים לכרטיס האשראי FLY CARD Premium Business יהיה תקף למשך 12 חודשים ממועד ההצטרפות. על אף האמור לעיל, ביטול כרטיס FLY CARD Premium Business במהלך 12 חודשים כאמור תביא לביטול מעמד הזהב וחזרה למעמד המקורי – כרטיס MASTERCARD DINERS משולב ישמש בבתי עסק בישראל ככרטיס דיינרס ואילו בבתי עסק מחוץ לישראל (לרבות ברכישות מקוונות) ישמש כרטיס מאסטרקארד – בעסקאות במוסדות המדינה לרבות חברת החשמל, וחברת הדואר יחס הצבירה בכרטיסי FLY CARD Business יהיה 500 = ₪ 1 נק' הנוסע המתמיד ובכרטיסי FLY CARD Business Premium 380 ₪ = 1 נקודות הנוסע המתמיד – צבירה במוסדות המדינה מוגבלת לסכום מקסימלי חודשי של 30,000 ₪ למעט עבור לקוחות במעמד זהב, פלטינה וטופ פלטינה. הבדיקה לעניין זה תתבצע אחת לרבעון קלנדרי – נקודות הנוסע המתמיד שהומרו מכרטיסי אשראי FLY CARD Business יהיו מסוג EXTRA ולא יחשבו למעמד או שדרוג – מימוש כרטיס הטיסה באל על כפוף לזמינות – 20% מנקודות הנוסע המתמיד שהומרו מכרטיסי אשראי FLY CARD Premium Business בלבד יחשבו למעמד או שדרוג – 50 נקודות הנוסע המתמיד מתנה יוענקו לאחר אתחול הכרטיס וצבירה של נקודה אחת במועדון. למצטרפים חדשים שלא החזיקו ברשותם כרטיס FLY CARD ב-18 החודשים שקדמו להנפקה- אתר FLYSTORE ללקוחות מועדון הנוסע כפוף לתקנון באתר, האתר מופעל על ידי ספק חיצוני ובאחריותו הבלעדית- נקודות הנוסע המתמיד שיצברו בעסקאות בשופרסל, BE ,סונול, רשת פתאלCarolina ,Hoodies ,Urbanica ,Castro , Accessorize Topten ,Kiko Milano ,Samsung ,Yves Rocher ,Lemke יהיו מסוג אקסטרה ובהתאם למפורט בתקנון מועדון הנוסע המתמיד – צבירה מואצת ברשת סאמסונג- סאני תקשורת תקפה לרכישות בסניפי הרשת הפונים לצרכן הפרטי (לא כולל רכישות ONLINE) – צבירה מואצת בבתי עסק לא תתאפשר בגין עסקאות סיטונאיות – הטבת דיוטי פרי כפופה לתנאים באתר הדיוטי פרי FLY&BUY לקטלוג בכפוף לתקנון מועדון הנוסע המתמיד, ההנחה תינתן במעמד חיוב האשראי – תנאי הטבת הקולנוע בכפוף לתקנון חנות החוויות – בכפוף לתקנון מועדון הנוסע המתמיד, תקנון FLY CARD, חברת האשראי דיינרס קלוב וחברת האשראי כאל – הטבות חנות החוויות בהתאם לתקנון חנות החוויות שבאתר חברת האשראי או באפליקציה ובכפוף לביצוע רכישות חדשות בכרטיסי FLY CARD Business / FLY CARD Premium Business בסכום מינימום של 1,000 ₪ בהתאם לתקנון המופיע באתר – הטבת טרום טיסה בכפוף לתקנון ההטבה באתר דיינרס קלוב – הכרטיס מיועד לרופאים ועובדי חברות וארגונים – עמלת עסקאות במטבע זר: ההטבה תקפה גם בביצוע עסקות באתרי אינטרנט בהם העסקות מועברות לכאל כעסקות מחו"ל, ההנחה ביורו תקפה למדינות בהן מטבע היורו הוא המטבע הרשמי של המדינה בה בוצעה העסקה – אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל – טל"ח ביום 1.9.2023 יחולו שינויים בתכנית מועדון הנוסע המתמיד, לרבות חישוב זכאות למעמד בכרטיס Premium שתבוצע באמצעות מטבע היהלום. 80 ₪ = 1 יהלום. את כל השינויים ניתן למצוא באתר אל על בכתובת elal.com