חוק ההסדרים – פרק בריאות לשנת 2015

פרק הבריאות בחוק ההסדרים, או בשמו המקצועי –  חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע”ו–2015  

שינוי גודל גופנים