Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – קביעת זמני המתנה ומרחקי נסיעה מרביים לקבלת טיפול רפואי), התשפ"ג–2023

הכנסת העשרים וחמש

 

יוזמים:      חברי הכנסת           אימאן ח'טיב יאסין
                                                 מנסור עבאס
                                                 ווליד טאהא

______________________________________________

פ/1302/25

 

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – קביעת זמני המתנה ומרחקי נסיעה מרביים לקבלת טיפול רפואי), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 3 1. בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994[1] (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 3(ד), בסופו יבוא "שר הבריאות יקבע הוראות לעניין זמן סביר ולעניין מרחק סביר ממקום מגורי המבוטח, הוראות כאמור יפורסמו באתרי האינטרנט של משרד הבריאות ושל קופות החולים".
תיקון סעיף 23 2. בסעיף 23 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:
    "(ד)     לא ניתנו שירותי בריאות בזמן סביר ובמרחק סביר ממקום מגוריו של המבוטח, לפי הוראות סעיף 3, בידי קופת החולים או בידי נותן שירות של הקופה או מטעמה זכאי המבוטח לקבל את שירותי הבריאות בבית חולים אחר או במרפאה אחרת, לרבות בידי נותן שירותים של קופת חולים אחרת, ובעלות הכספית תישא הקופה."

דברי הסבר

בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994, נקבעה רשימה של השירותים שיינתנו בסל הבריאות, אולם החוק הותיר גמישות בקביעת רמת הזמינות והאיכות של השירותים כשקבע כי השירותים יינתנו "באיכות סבירה, בתוך זמן סביר ובמרחק סביר ממקום מגורי המבוטח, והכל במסגרת מקורות המימון העומדים לרשות קופת החולים".

ההגדרה הגמישה מאפשרת באופן מעשי לא פעם פגיעה במבוטחים המתבטאת בתורים ארוכים לניתוחים אלקטיביים (קבועים מראש, שאינם חירום) וליועצים מומחים, ולעיתים גם בזמינות גאוגרפית נמוכה עקב העדפה של הקופה לעבוד עם ספק רחוק המציע שירות זול יותר.

זמני המתנה ארוכים פוגעים באיכות הטיפול המוצע למבוטחים, מגבירים את הסבל הכרוך בהתמשכות המצב הרפואי ואת אי הוודאות הכרוכה בהיעדר אבחון, ובנוסף לכך פוגעים באמון הציבור וביכולתה של המערכת הציבורית לענות על צרכיו וציפיותיו. בחלק מהמקרים חלה גם הרעה בתסמיני המטופל והחמרה במצבו הרפואי בתוך תקופת ההמתנה.

סקר של ההסתדרות הרפואית מפברואר 2020 חשף זמן המתנה בלתי סביר לניתוחים אלקטיביים, שהגיע עד לשנתיים המתנה בפריפריה הצפונית לניתוח שקדים בילדים ומבוגרים, 11 חודשים לניתוח קטרקט וחצי שנה לניתוחי בקע ומפרק ירך.

בדו"ח של מרכז טאוב "מחכים לטיפול: תורים בבתי חולים בישראל" (פורסם ב-22/11/2016) נרשם כי התורים הארוכים ביותר נרשמו בדרום ובצפון הארץ ובבתי החולים של קופת חולים כללית. ניתן לראות הבדלים גם בזמני ההמתנה בין הפריפריה לבין המרכז ובין קופות חולים שונות, כשזמני ההמתנה בפריפריה ארוכים יותר מזמני ההמתנה במרכז הארץ. זמני ההמתנה הארוכים בפריפריה תואמים את משאבי הבריאות המצומצמים המוקצים לאזורים אלו, כגון היצע מיטות האשפוז בבתי החולים ומספר הרופאים בהם.

יצוין כי כבר כיום מכיר משרד הבריאות בעצם העיקרון הקבוע בהצעת החוק, ולכן מוגדרים זמני המתנה סבירים לניתוחים אלקטיביים חשובים. ניתוח אונקולוגי, ניתוח כלי דם, צנתור, מוח, לב, שתל ודיאליזה נקבע פרק זמן של עד 21 עד 30 ימים. אם הקופה לא עמדה בזמן הקבוע שקבע משרד הבריאות, יכול המבוטח לקבל הפניה לכל ספק שירות מורשה אחר שיוכל להציע לו זמן המתנה קצר יותר.
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת אופיר כץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/1145/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אופיר כץ (פ/52/24).

הצעת החוק זהה לפ/52/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

——————————–

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023

 

הצטרף גם אתה!

 משפטיות:

הנפקת הכרטיס לבעלי חשבון ישראלי בלבד, בכפוף לאישור חברת כאל/דיינרס קלוב בע"מ – התנאים המלאים והמחייבים במסמכי ההצטרפות וכפוף לתקנוני המועדונים, התכנית והתנאים הנלווים לכרטיס האשראי – החזקת הכרטיס כרוכה בתשלום עמלת דמי כרטיס חודשיים – מחזיקי כרטיס FLY CARD Business זכאים לפטור מדמי כרטיס בשנה הראשונה להצטרפות, לאחריה פטור מדמי כרטיס מותנים בביצוע עסקאות חודשיות בסך של 5,000 ₪ – דמי כרטיס חודשיים לכרטיס FLY CARD Business (כרטיס MASTERCARD DINERS משולב) יהיו בסך 14.90 ₪, לקוחות במעמד כסף זכאים ל- 50% הנחה מדמי כרטיס. לקוחות במעמד זהב, פלטינה וטופ פלטינה זכאים לפטור מדמי כרטיס חודשיים כל עוד מעמדם בתוקף – דמי כרטיס חודשיים ל- FLY CARD Business Premium יהיו בסך 34.90 ₪ אין זכאות לפטור מדמי כרטיס בכרטיס זה – מעמד זהב למצטרפים לכרטיס האשראי FLY CARD Premium Business יהיה תקף למשך 12 חודשים ממועד ההצטרפות. על אף האמור לעיל, ביטול כרטיס FLY CARD Premium Business במהלך 12 חודשים כאמור תביא לביטול מעמד הזהב וחזרה למעמד המקורי – כרטיס MASTERCARD DINERS משולב ישמש בבתי עסק בישראל ככרטיס דיינרס ואילו בבתי עסק מחוץ לישראל (לרבות ברכישות מקוונות) ישמש כרטיס מאסטרקארד – בעסקאות במוסדות המדינה לרבות חברת החשמל, וחברת הדואר יחס הצבירה בכרטיסי FLY CARD Business יהיה 500 = ₪ 1 נק' הנוסע המתמיד ובכרטיסי FLY CARD Business Premium 380 ₪ = 1 נקודות הנוסע המתמיד – צבירה במוסדות המדינה מוגבלת לסכום מקסימלי חודשי של 30,000 ₪ למעט עבור לקוחות במעמד זהב, פלטינה וטופ פלטינה. הבדיקה לעניין זה תתבצע אחת לרבעון קלנדרי – נקודות הנוסע המתמיד שהומרו מכרטיסי אשראי FLY CARD Business יהיו מסוג EXTRA ולא יחשבו למעמד או שדרוג – מימוש כרטיס הטיסה באל על כפוף לזמינות – 20% מנקודות הנוסע המתמיד שהומרו מכרטיסי אשראי FLY CARD Premium Business בלבד יחשבו למעמד או שדרוג – 50 נקודות הנוסע המתמיד מתנה יוענקו לאחר אתחול הכרטיס וצבירה של נקודה אחת במועדון. למצטרפים חדשים שלא החזיקו ברשותם כרטיס FLY CARD ב-18 החודשים שקדמו להנפקה- אתר FLYSTORE ללקוחות מועדון הנוסע כפוף לתקנון באתר, האתר מופעל על ידי ספק חיצוני ובאחריותו הבלעדית- נקודות הנוסע המתמיד שיצברו בעסקאות בשופרסל, BE ,סונול, רשת פתאלCarolina ,Hoodies ,Urbanica ,Castro , Accessorize Topten ,Kiko Milano ,Samsung ,Yves Rocher ,Lemke יהיו מסוג אקסטרה ובהתאם למפורט בתקנון מועדון הנוסע המתמיד – צבירה מואצת ברשת סאמסונג- סאני תקשורת תקפה לרכישות בסניפי הרשת הפונים לצרכן הפרטי (לא כולל רכישות ONLINE) – צבירה מואצת בבתי עסק לא תתאפשר בגין עסקאות סיטונאיות – הטבת דיוטי פרי כפופה לתנאים באתר הדיוטי פרי FLY&BUY לקטלוג בכפוף לתקנון מועדון הנוסע המתמיד, ההנחה תינתן במעמד חיוב האשראי – תנאי הטבת הקולנוע בכפוף לתקנון חנות החוויות – בכפוף לתקנון מועדון הנוסע המתמיד, תקנון FLY CARD, חברת האשראי דיינרס קלוב וחברת האשראי כאל – הטבות חנות החוויות בהתאם לתקנון חנות החוויות שבאתר חברת האשראי או באפליקציה ובכפוף לביצוע רכישות חדשות בכרטיסי FLY CARD Business / FLY CARD Premium Business בסכום מינימום של 1,000 ₪ בהתאם לתקנון המופיע באתר – הטבת טרום טיסה בכפוף לתקנון ההטבה באתר דיינרס קלוב – הכרטיס מיועד לרופאים ועובדי חברות וארגונים – עמלת עסקאות במטבע זר: ההטבה תקפה גם בביצוע עסקות באתרי אינטרנט בהם העסקות מועברות לכאל כעסקות מחו"ל, ההנחה ביורו תקפה למדינות בהן מטבע היורו הוא המטבע הרשמי של המדינה בה בוצעה העסקה – אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל – טל"ח ביום 1.9.2023 יחולו שינויים בתכנית מועדון הנוסע המתמיד, לרבות חישוב זכאות למעמד בכרטיס Premium שתבוצע באמצעות מטבע היהלום. 80 ₪ = 1 יהלום. את כל השינויים ניתן למצוא באתר אל על בכתובת elal.com