Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – זמינות שירותים רפואיים), התשפ"ג–2023

הכנסת העשרים וחמש

 

יוזמת:  חברת הכנסת    נעמה לזימי

________________________________________

פ/1163/25

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – זמינות שירותים רפואיים), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 23 1. בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994[1] (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 23, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:
    "(ד)     לא היה במרחק סביר ממקום מגוריו של החבר בקופת החולים נותן שירות של הקופה או מטעמה בתחום המפורט בתוספת התשיעית, רשאי החבר לבחור לקבל את שירות הבריאות מידי נותן שירות של קופת חולים אחרת שמצוי במרחק סביר כאמור, במימון קופת החולים שבה הוא חבר."
הוספת תוספת תשיעית 2. אחרי התוספת השמינית לחוק העיקרי יבוא:
    "תוספת תשיעית
    סעיף 23(ד)
    תחומי שירותים המוחרגים מהסדרי הבחירה במקרה של העדר זמינות בקרבת מקום המגורים
    1.        דימות בתהודה מגנטית".

דברי הסבר

מטרתה של הצעת החוק היא להנגיש שירותים רפואיים למבוטחי קופות החולים על ידי קביעת סל שירותים שקופת החולים תהיה מחויבת להעניק למבוטחיה ללא קשר להסדרים הקיימים בינה ובין נותני שירותים וספקים.

בהתאם להוראות סעיף 23 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994 (להלן – החוק), מבוטח רשאי לבחור נותן שירותים מבין נותני השירותים של הקופה או מטעמה, בכפוף להסדרי הבחירה והיקפה כפי שקבעה קופת החולים.

בפועל, קופות החולים מתקשרות עם נותני שירותים ובתי חולים שבבעלותן וכך מבוטחי קופות החולים אינם יכולים לפנות לבתי חולים ציבוריים ולנותני שירותים בקרבת מקום מגוריהם אלא נאלצים לפנות לנותני השירותים מרוחקים שבבעלות הקופה. מוצע לתקן את החוק ולקבוע כי מבוטחי קופות החולים יהיו רשאים לפנות לנותני שירותים ובתי חולים לקבלת שירותים מסוימים, שייקבעו בתוספת התשיעית, בקרבת מקום מגוריהם, אף אם אינם נמצאים בהסדר עם קופת החולים. בשלב זה מוצע לקבוע את שירות הדימות בתהודה מגנטית כשירות שניתן לקבל בקרבת מקום המגורים ללא הסדר כאמור, ובעתיד ניתן יהיה להוסיף לתוספת התשיעית תחומי שירות נוספים.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת סאלח סעד וקבוצת חברי הכנסת (פ/5209/20) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת נעמה לזימי (פ/2544/24).

הצעת החוק זהה לפ/2544/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

——————————–

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)

הצטרף גם אתה!

 משפטיות:

הנפקת הכרטיס לבעלי חשבון ישראלי בלבד, בכפוף לאישור חברת כאל/דיינרס קלוב בע"מ – התנאים המלאים והמחייבים במסמכי ההצטרפות וכפוף לתקנוני המועדונים, התכנית והתנאים הנלווים לכרטיס האשראי – החזקת הכרטיס כרוכה בתשלום עמלת דמי כרטיס חודשיים – מחזיקי כרטיס FLY CARD Business זכאים לפטור מדמי כרטיס בשנה הראשונה להצטרפות, לאחריה פטור מדמי כרטיס מותנים בביצוע עסקאות חודשיות בסך של 5,000 ₪ – דמי כרטיס חודשיים לכרטיס FLY CARD Business (כרטיס MASTERCARD DINERS משולב) יהיו בסך 14.90 ₪, לקוחות במעמד כסף זכאים ל- 50% הנחה מדמי כרטיס. לקוחות במעמד זהב, פלטינה וטופ פלטינה זכאים לפטור מדמי כרטיס חודשיים כל עוד מעמדם בתוקף – דמי כרטיס חודשיים ל- FLY CARD Business Premium יהיו בסך 34.90 ₪ אין זכאות לפטור מדמי כרטיס בכרטיס זה – מעמד זהב למצטרפים לכרטיס האשראי FLY CARD Premium Business יהיה תקף למשך 12 חודשים ממועד ההצטרפות. על אף האמור לעיל, ביטול כרטיס FLY CARD Premium Business במהלך 12 חודשים כאמור תביא לביטול מעמד הזהב וחזרה למעמד המקורי – כרטיס MASTERCARD DINERS משולב ישמש בבתי עסק בישראל ככרטיס דיינרס ואילו בבתי עסק מחוץ לישראל (לרבות ברכישות מקוונות) ישמש כרטיס מאסטרקארד – בעסקאות במוסדות המדינה לרבות חברת החשמל, וחברת הדואר יחס הצבירה בכרטיסי FLY CARD Business יהיה 500 = ₪ 1 נק' הנוסע המתמיד ובכרטיסי FLY CARD Business Premium 380 ₪ = 1 נקודות הנוסע המתמיד – צבירה במוסדות המדינה מוגבלת לסכום מקסימלי חודשי של 30,000 ₪ למעט עבור לקוחות במעמד זהב, פלטינה וטופ פלטינה. הבדיקה לעניין זה תתבצע אחת לרבעון קלנדרי – נקודות הנוסע המתמיד שהומרו מכרטיסי אשראי FLY CARD Business יהיו מסוג EXTRA ולא יחשבו למעמד או שדרוג – מימוש כרטיס הטיסה באל על כפוף לזמינות – 20% מנקודות הנוסע המתמיד שהומרו מכרטיסי אשראי FLY CARD Premium Business בלבד יחשבו למעמד או שדרוג – 50 נקודות הנוסע המתמיד מתנה יוענקו לאחר אתחול הכרטיס וצבירה של נקודה אחת במועדון. למצטרפים חדשים שלא החזיקו ברשותם כרטיס FLY CARD ב-18 החודשים שקדמו להנפקה- אתר FLYSTORE ללקוחות מועדון הנוסע כפוף לתקנון באתר, האתר מופעל על ידי ספק חיצוני ובאחריותו הבלעדית- נקודות הנוסע המתמיד שיצברו בעסקאות בשופרסל, BE ,סונול, רשת פתאלCarolina ,Hoodies ,Urbanica ,Castro , Accessorize Topten ,Kiko Milano ,Samsung ,Yves Rocher ,Lemke יהיו מסוג אקסטרה ובהתאם למפורט בתקנון מועדון הנוסע המתמיד – צבירה מואצת ברשת סאמסונג- סאני תקשורת תקפה לרכישות בסניפי הרשת הפונים לצרכן הפרטי (לא כולל רכישות ONLINE) – צבירה מואצת בבתי עסק לא תתאפשר בגין עסקאות סיטונאיות – הטבת דיוטי פרי כפופה לתנאים באתר הדיוטי פרי FLY&BUY לקטלוג בכפוף לתקנון מועדון הנוסע המתמיד, ההנחה תינתן במעמד חיוב האשראי – תנאי הטבת הקולנוע בכפוף לתקנון חנות החוויות – בכפוף לתקנון מועדון הנוסע המתמיד, תקנון FLY CARD, חברת האשראי דיינרס קלוב וחברת האשראי כאל – הטבות חנות החוויות בהתאם לתקנון חנות החוויות שבאתר חברת האשראי או באפליקציה ובכפוף לביצוע רכישות חדשות בכרטיסי FLY CARD Business / FLY CARD Premium Business בסכום מינימום של 1,000 ₪ בהתאם לתקנון המופיע באתר – הטבת טרום טיסה בכפוף לתקנון ההטבה באתר דיינרס קלוב – הכרטיס מיועד לרופאים ועובדי חברות וארגונים – עמלת עסקאות במטבע זר: ההטבה תקפה גם בביצוע עסקות באתרי אינטרנט בהם העסקות מועברות לכאל כעסקות מחו"ל, ההנחה ביורו תקפה למדינות בהן מטבע היורו הוא המטבע הרשמי של המדינה בה בוצעה העסקה – אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל – טל"ח ביום 1.9.2023 יחולו שינויים בתכנית מועדון הנוסע המתמיד, לרבות חישוב זכאות למעמד בכרטיס Premium שתבוצע באמצעות מטבע היהלום. 80 ₪ = 1 יהלום. את כל השינויים ניתן למצוא באתר אל על בכתובת elal.com