הנהלת הארגון

ד"ר אייל שפירא
יו"ר ארגון ארצ"י

סיגל משהיוף
מנכ"לית

ד"ר שמואל לברטובסקי
חבר ועד

ד"ר יניב אבנר
חבר ועד

ד"ר צור בן חיים
חבר ועד

ד"ר אילן הוכמן
חבר ועד

פרופ' אייל מרגלית
חבר ועד

ד”ר זיו צפריר

חבר ועדת ביקורת

ד"ר אהרון ליברזון
חבר ועדת ביקורת


ד"ר דובי לקסמן
יו"ר ארצי לשעבר

הצטרף גם אתה!