Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

עולם ביטוחי הבריאות בישראל

 

ביטוח בריאות מכסה מכלול אירועי בריאות בחייו של מבוטח, כגון הצורך בניתוחים, השתלות, תרופות, סיעוד, מחלות קשות וכו'.  בישראל קיים מבחר גדול של שירותים וכיסויים בביטוח הבריאות, הן באמצעות קופות החולים (תכניות לשירותי בריאות נוספים-שב"ן, המכונות גם "ביטוח בריאות משלים") והן באמצעות חברות ביטוח (פוליסות ביטוח בריאות מסחרי).

 

מה הוא ביטוח בריאות ממלכתי ?

כל תושבי ישראל זכאים לסל שירותים בסיסי כמוגדר ב"חוק ביטוח בריאות ממלכתי". סל זה ניתן לכלל הציבור באמצעות קופות החולים, והוא ממומן בחלקו מתקציב המדינה, ובחלקו – מדמי ביטוח בריאות אותם גובה המוסד לביטוח לאומי.

 

מה הוא ביטוח שירותי בריאות נוספים )שב"ן) ?

לצד הסל הבסיסי מציעות קופות החולים לציבור, שירותי בריאות נוספים שאינם ניתנים במסגרת הסל הבסיסי ואשר כל אחד יכול לרכוש על-פי בחירתו. ההצטרפות לשירותים אלה היא וולונטרית. שירותים אלה מוכרים בשם שב"ן – שירותי בריאות נוספים.

אדם המבקש להצטרף לתכנית שב"ן של אחת מקופות החולים, חייב להיות חבר באותה קופה ועליו לשלם, בנוסף למס הבריאות,  תשלום נוסף לקופת החולים. תכניות הביטוח המשלים של השב"ן מקיפות יותר מ-50 תחומי כיסוי שונים, המוצעים לרכישה כחבילה אחת. בין השירותים שמציעות תכניות השב"ן ללקוחותיהן – אפשרות לבחור מנתח, השתתפות ברכישת תרופות ואביזרים, מימון טיפולים רפואיים בחו"ל, רפואה משלימה, קבלת חוות-דעת מרופאים מומחים, רפואת שיניים, ייעוץ דיאטני ועוד.

התשלום החודשי נקבע על-ידי קופות החולים, לפי קבוצות גיל. קופת החולים מחויבת לצרף לתכנית כל חבר המעוניין בכך, בלא קשר למצבו הבריאותי. שירותי השב"ן עשויים להשתנות מעת לעת, גם ביחס לחברים שכבר הצטרפו לתכנית, בכפוף לאישור משרד הבריאות והתראה מראש למבוטחים. כיום בכל קופות החולים מוצעים למבוטחים במסגרת השב"ן שני רבדים של "ביטוח" והשיקול אם להצטרף ולאיזה מהרבדים להצטרף נתון לבחירת המבוטח. ברוב קופות החולים, רכישת הרובד השניה תלויה בחברות ברובד הראשון.​​

השירותים הניתנים באמצעות קופות החולים, מפוקחים על-ידי האגף לפיקוח ובקרה על קופות חולים ושב"ן, במשרד הבריאות

 

מה הוא ביטוח בריאות פרטי מסחרי ?

חברות ביטוח מציעות שלושה סוגי כיסויים לביטוח בריאות: כיסוי מוסף, כיסוי שאינו כלול בסל הבסיסי או בשב"ן, כגון ביטוח סיעודי.

כיסוי תחליפי
כיסוי המחליף את השירותים הכלולים בסל הבסיסי או בשב"ן, כגון כיסוי עבור ניתוחים. כיסוי מסוג זה  אף מרחיב את השירותים הכלולים בסל הבסיסי, כגון כיסוי עבור השתלות, גם במקרים שאינם מכוסים בסל הבסיסי.

כיסוי משלים
כיסוי זה משלים כיסויים הניתנים בסל הבסיסי או בשב"ן. התשלום למבוטח מתבצע באופן הבא – חברת הביטוח, מקזזת את התשלומים שקיבל המבוטח מקופת החולים במסגרת זכויותיו. לצורך מימוש הזכויות, יש לפנות גם לקופת החולים וגם לחברת הביטוח, שמשלמת רק את החלק שקופת החולים לא שילמה.​

כל אדם יכול לבחור בסוג הביטוח הפרטי שבו הוא מעוניין. הפרמיות נקבעות על-פי סוג הכיסוי הביטוחי ורמת הסיכון האישי-ביטוחי של המבוטח.​

ביטוחי בריאות באמצעות חברות ביטוח, מפוקחים ע"י המפקח על הביטוח שהוא גם הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, במשרד האוצר

 

 

הידעת ?

בשנת 2016 הונהגה רפורמה בשוק ביטוחי הבריאות המסחריים במטה לייצר אחידות בן הפוליסות,

בין השלכות הרפורמה :

#   עלות מופחתת לביטוח הבריאות לצד הגבלה בכיסויי הביטוח

#   העלאת סכום ההשתתפות עצמית למבוטח (עד 4000 ₪ השתתפות עצמית!)

#   ביטול 'הסדר החזר' – אשר אפשר למבוטחים לבחור את הרופא המטפל באופן חופשי

 

קצת נתונים

#   5% מכלל תושבי ישראל מחזיקים בביטוח שב"ן

#   9% מחזיקים בביטוח בריאות מסחרי הנערך באמצעות חברות ביטוח

#   ההוצאה הפרטית על בריאות עומדת על 906 ₪ (5.9% מההכנסה הכספית הממוצעת של משק בית)

#   נכון לשנת 2016 ההוצאה על ביטוחים פרטיים עמדה על 3.8 מיליארד ₪

#   כיום (2018) רק 25% מכלל ביטוחי הבריאות המסחריים נרכשו לאחר הרפורמה ב 2016

#   עד סוף 2020 60% מכלל ביטוחי הבריאות המסחריים יכנסו תחת הסדרים קולקטיבים תחת הרפורמה.

#   תכניות השב"ן של קופות החולים סיימו את שנת 2016 בעודף מצרפי של כ-189 מיליון ₪

#   שיעור ההחזר בתחום ביטוחי הבריאות עומד על 46%.

#   חברות הביטוח גוזרות קופון של 54% מהסכום שגבו כפרמיה!

 

ארצ"י – ארגון הרופאים העצמאים (ע"ר), הראשון והיחיד בישראל, קם בשנת 2017 על ידי רופאים עצמאים למען חיזוק מעמדם, ביסוס כוחם וייצוגם של הרופאים העצמאים אל מול מקבלי ההחלטות; לצד הנגשה של מערכת הבריאות הפרטית לכמה שיותר מאזרחי ישראל.

 

מה ארצ"י עושה למען הרופאים העצמאים ?

 

ייצוג מול המחוקק | הגנה על זכויות הרופא העצמאי | הגנה על תדמית הרופא העצמאי

סל שירותים מקצועי מסובסד  | ייעוץ משפטי והכוונה כלכלית

 

הצטרף גם אתה!

 משפטיות:

הנפקת הכרטיס לבעלי חשבון ישראלי בלבד, בכפוף לאישור חברת כאל/דיינרס קלוב בע"מ – התנאים המלאים והמחייבים במסמכי ההצטרפות וכפוף לתקנוני המועדונים, התכנית והתנאים הנלווים לכרטיס האשראי – החזקת הכרטיס כרוכה בתשלום עמלת דמי כרטיס חודשיים – מחזיקי כרטיס FLY CARD Business זכאים לפטור מדמי כרטיס בשנה הראשונה להצטרפות, לאחריה פטור מדמי כרטיס מותנים בביצוע עסקאות חודשיות בסך של 5,000 ₪ – דמי כרטיס חודשיים לכרטיס FLY CARD Business (כרטיס MASTERCARD DINERS משולב) יהיו בסך 14.90 ₪, לקוחות במעמד כסף זכאים ל- 50% הנחה מדמי כרטיס. לקוחות במעמד זהב, פלטינה וטופ פלטינה זכאים לפטור מדמי כרטיס חודשיים כל עוד מעמדם בתוקף – דמי כרטיס חודשיים ל- FLY CARD Business Premium יהיו בסך 34.90 ₪ אין זכאות לפטור מדמי כרטיס בכרטיס זה – מעמד זהב למצטרפים לכרטיס האשראי FLY CARD Premium Business יהיה תקף למשך 12 חודשים ממועד ההצטרפות. על אף האמור לעיל, ביטול כרטיס FLY CARD Premium Business במהלך 12 חודשים כאמור תביא לביטול מעמד הזהב וחזרה למעמד המקורי – כרטיס MASTERCARD DINERS משולב ישמש בבתי עסק בישראל ככרטיס דיינרס ואילו בבתי עסק מחוץ לישראל (לרבות ברכישות מקוונות) ישמש כרטיס מאסטרקארד – בעסקאות במוסדות המדינה לרבות חברת החשמל, וחברת הדואר יחס הצבירה בכרטיסי FLY CARD Business יהיה 500 = ₪ 1 נק' הנוסע המתמיד ובכרטיסי FLY CARD Business Premium 380 ₪ = 1 נקודות הנוסע המתמיד – צבירה במוסדות המדינה מוגבלת לסכום מקסימלי חודשי של 30,000 ₪ למעט עבור לקוחות במעמד זהב, פלטינה וטופ פלטינה. הבדיקה לעניין זה תתבצע אחת לרבעון קלנדרי – נקודות הנוסע המתמיד שהומרו מכרטיסי אשראי FLY CARD Business יהיו מסוג EXTRA ולא יחשבו למעמד או שדרוג – מימוש כרטיס הטיסה באל על כפוף לזמינות – 20% מנקודות הנוסע המתמיד שהומרו מכרטיסי אשראי FLY CARD Premium Business בלבד יחשבו למעמד או שדרוג – 50 נקודות הנוסע המתמיד מתנה יוענקו לאחר אתחול הכרטיס וצבירה של נקודה אחת במועדון. למצטרפים חדשים שלא החזיקו ברשותם כרטיס FLY CARD ב-18 החודשים שקדמו להנפקה- אתר FLYSTORE ללקוחות מועדון הנוסע כפוף לתקנון באתר, האתר מופעל על ידי ספק חיצוני ובאחריותו הבלעדית- נקודות הנוסע המתמיד שיצברו בעסקאות בשופרסל, BE ,סונול, רשת פתאלCarolina ,Hoodies ,Urbanica ,Castro , Accessorize Topten ,Kiko Milano ,Samsung ,Yves Rocher ,Lemke יהיו מסוג אקסטרה ובהתאם למפורט בתקנון מועדון הנוסע המתמיד – צבירה מואצת ברשת סאמסונג- סאני תקשורת תקפה לרכישות בסניפי הרשת הפונים לצרכן הפרטי (לא כולל רכישות ONLINE) – צבירה מואצת בבתי עסק לא תתאפשר בגין עסקאות סיטונאיות – הטבת דיוטי פרי כפופה לתנאים באתר הדיוטי פרי FLY&BUY לקטלוג בכפוף לתקנון מועדון הנוסע המתמיד, ההנחה תינתן במעמד חיוב האשראי – תנאי הטבת הקולנוע בכפוף לתקנון חנות החוויות – בכפוף לתקנון מועדון הנוסע המתמיד, תקנון FLY CARD, חברת האשראי דיינרס קלוב וחברת האשראי כאל – הטבות חנות החוויות בהתאם לתקנון חנות החוויות שבאתר חברת האשראי או באפליקציה ובכפוף לביצוע רכישות חדשות בכרטיסי FLY CARD Business / FLY CARD Premium Business בסכום מינימום של 1,000 ₪ בהתאם לתקנון המופיע באתר – הטבת טרום טיסה בכפוף לתקנון ההטבה באתר דיינרס קלוב – הכרטיס מיועד לרופאים ועובדי חברות וארגונים – עמלת עסקאות במטבע זר: ההטבה תקפה גם בביצוע עסקות באתרי אינטרנט בהם העסקות מועברות לכאל כעסקות מחו"ל, ההנחה ביורו תקפה למדינות בהן מטבע היורו הוא המטבע הרשמי של המדינה בה בוצעה העסקה – אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל – טל"ח ביום 1.9.2023 יחולו שינויים בתכנית מועדון הנוסע המתמיד, לרבות חישוב זכאות למעמד בכרטיס Premium שתבוצע באמצעות מטבע היהלום. 80 ₪ = 1 יהלום. את כל השינויים ניתן למצוא באתר אל על בכתובת elal.com