החלת פרק ז’ לחוק הפיקוח על מחירי ניתוחים במימון פרטי 21.02.018

לשון החוק

שינוי גודל גופנים