בוטלה יוזמת משרד האוצר לפיקוח על הניתוחים הפרטיים

בוטלה יוזמת משרד האוצר לפיקוח על הניתוחים הפרטיים, היוזמה שביקשה לפקח על הניתוחים לא אושרה בחוק ההסדרים. בהסכם בין משרדי האוצר והבריאות נקבע: תוחל חובת דיווח על מחירי הניתוחים במערכת הפרטית למשך שנתיים

שינוי גודל גופנים