אודות ארצ”י

בישראל כ- 9,300 רופאים עצמאים, אלו לא זכו עד היום לייצוג מוסדר או נתפסו כקבוצת השפעה.
ארצ”י (ע”ר) הוקמה על ידי רופאים עצמאים מכל רחבי ישראל בתחילת שנת 2017, לאחר שנתיים של פעילות ללא מסגרת מוסדרת בבקשה לשנות מציאות זו.
חזונה של ארצ”י –  יצירת מערכת בריאות מצוינת לכלל הציבור תוך קידום מעמדו וזכויותיו של הרופא העצמאי בישראל.
ארצ”י מבקש להוות גוף מייצג מקצועי, חזק ומשפיע עבור ציבור הרופאים העצמאים בישראל באמצעות:
קידום מעמדו הציבורי של הרופא העצמאי, קידום חקיקה או מניעת חקיקה פוגענית הקשורה לרפואה העצמאית וכן באמצעות מתן שירותים מקצועיים נדרשים עבור הרופא העצמאי.
לשם קידום מטרותיו הארגון פועל הארגון בקרב קובעי המדיניות, אמצעי התקשורת, השוק העסקי והמערכת האקדמית.
שינוי גודל גופנים