Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ארצ״י

ארגון הרופאים העצמאיים בישראל

ארצ"י הוא ארגון הרופאים העצמאיים (ע”ר) הראשון והיחיד בישראל. ארצ"י מייצג כ- 9,600 רופאים עצמאים, המהווים כ- 35% מכלל הרופאים הפעילים בישראל.
ארצ"י פועל לחיזוק מעמדם, ביסוס כוחם וייצוגם של הרופאים העצמאים אל מול מקבלי ההחלטות, הרגולטורים והציבור הישראלי.

אתם יכולים להרשות
לעצמכם לא להצטרף?

Play Video

ארצ״י - ארגון הרופאים העצמאיים בישראל

ארצ"י הוא ארגון הרופאים העצמאיים (ע”ר) הראשון והיחיד בישראל. ארצ"י מייצג כ- 9,600 רופאים עצמאים, המהווים כ- 35% מכלל הרופאים הפעילים בישראל.
ארצ"י פועל לחיזוק מעמדם, ביסוס כוחם וייצוגם של הרופאים העצמאים אל מול מקבלי ההחלטות, הרגולטורים, המבטחים הפרטיים והמסחריים והציבור הישראלי.

ארצ”י
ארגון הרופאים העצמאים

הגנה על תדמית
הרופא העצמאי

יצוג מול
המחוקק

ייעוץ משפטי
והכוונה כלכלית

שמירה על זכויות
הרופא העצמאי

סל שירותים
מקצועי מסובסד

אודות ארצ״י

ארצ”י, ארגון הרופאים העצמאיים בישראל נוסד בשנת 2017. מאז הצטרפו לארגון רופאות ורופאים רבים שמבינים את הצורך בייצוגם כרופאים עצמאיים. הרופאים העצמאיים מהווים כ- 35% מכלל הרופאים הפעילים בישראל, שפועלים למען המטופלים שלהם במגוון מסגרות. למשל, בבתי החולים הציבוריים, בקופות החולים, ובמרפאתם הפרטית.
ארצ”י מקדם את האינטרסים החשובים לרופאות והרופאים העצמאיים ומאפשר להם להתמקד במתן שירותי בריאות למטופליהם. ארצ”י, בין היתר, פועל להסרת החסמים הפוגעים במטופלים המבקשים לממש את זכויותיהם בביטוחי הבריאות, פועל לקידום דור העתיד של הרופאים העצמאים בישראל, ונמצא בקשר עם הגורמים הרלוונטיים לרופא העצמאי בהם משרד הבריאות, האוצר, רשות שוק ההון, חברות הביטוח וקופות החולים.

ארצ”י הוא ארגון צומח שגדל כל העת ומצליח להעניק לרופאים ולרופאות העצמאיים ייצוג שהכרחי לשמירה ולקידום מטרותיהם.

ארצ”י
ארגון הרופאים העצמאים

הגנה על תדמית
הרופא העצמאי

יצוג מול
המחוקק

ייעוץ משפטי
והכוונה כלכלית

שמירה על זכויות
הרופא העצמאי

סל שירותים
מקצועי מסובסד

אודות ארצ״י

ארצ”י, ארגון הרופאים העצמאיים בישראל נוסד בשנת 2017. מאז הצטרפו לארגון רופאות ורופאים רבים שמבינים את הצורך בייצוגם כרופאים עצמאיים. הרופאים העצמאיים מהווים כ- 35% מכלל הרופאים הפעילים בישראל, שפועלים למען המטופלים שלהם במגוון מסגרות. למשל, בבתי החולים הציבוריים, בקופות החולים, ובמרפאתם הפרטית.
ארצ”י מקדם את האינטרסים החשובים לרופאות והרופאים העצמאיים ומאפשר להם להתמקד במתן שירותי בריאות למטופליהם. ארצ”י, בין היתר, פועל להסרת החסמים הפוגעים במטופלים המבקשים לממש את זכויותיהם בביטוחי הבריאות, פועל לקידום דור העתיד של הרופאים העצמאים בישראל, ונמצא בקשר עם הגורמים הרלוונטיים לרופא העצמאי בהם משרד הבריאות, האוצר, רשות שוק ההון, חברות הביטוח וקופות החולים.

ארצ”י הוא ארגון צומח שגדל כל העת ומצליח להעניק לרופאים ולרופאות העצמאיים ייצוג שהכרחי לשמירה ולקידום מטרותיהם.

הנהלת הארגון

ד"ר אייל שפירא

 יו"ר ארגון ארצ"י, מנהל מערך הפצע והכיב הכרוני של בית החולים אסף הרופא ומנתח פלסטי

סיגל משהיוף

מנכ”לית וממייסדי הארגון

ד"ר שמואל לברטובסקי

ד"ר
צור בן חיים

ד"ר
ינאי זינס

ד"ר
בנימין רסקין

ד"ר
עורואה נאסר

ד"ר רז גפשטיין

ארגון ארצ”י נוסד מתוך צורך אמיתי של רופאות ורופאים עצמאיים להילחם בהגבלת הרפואה העצמאית בישראל ולדאוג למימוש זכויותיהם של המטופלים והרופאים. במהלך השנים השיג ארצ"י הישגים רבים. ארצ"י חזק מקדם בעוצמה את הנושאים החשובים למטופלים ולרופאים. הצטרפו ותמכו בנו בקידום שירותי רפואה איכותיים בישראל.

ארצ״י מקדם את הרופאות והרופאים
העצמאיים בישראל

צור בן חיים סרטון
נגן וידאו

ד״ר צור בן חיים

ארצ״י פותחים לי דלתות

נורה שבסו
נגן וידאו

ד"ר נורה שבסו

ארצ״י עולם שלם של צמיחה והכשרה

סיגל משהיוף
נגן וידאו

מנכלית ארצ״י - סיגל משהיוף

נאום כנס ארצ״י

סרטון1 אייל
נגן וידאו

יו״ר ארצ״י - ד״ר אייל שפירא

נאום כנס ארצ״י

סרטון2 משה ברקת
נגן וידאו

הממונה על שוק ההון - ד״ר משה ברקת

נאום כנס ארצ״י
סרטון קורס ניהול
נגן וידאו

קורס ניהול מרפאה עצמית - מנהלים ורופאים מספרים

הטבות לרופאים

מדוע להצטרף לארצ״י?

ארצ״י – ארגון הרופאים העצמאים הראשון והיחיד בישראל,
קם בשנת 2017 למען חיזוק מעמדם, ביסוס כוחם וייצוגם של
רופאים עצמאים המהווים כ- 35% מכלל הרופאים בישראל

הצטרף גם אתה!

הצטרף גם אתה!

 משפטיות:

הנפקת הכרטיס לבעלי חשבון ישראלי בלבד, בכפוף לאישור חברת כאל/דיינרס קלוב בע"מ – התנאים המלאים והמחייבים במסמכי ההצטרפות וכפוף לתקנוני המועדונים, התכנית והתנאים הנלווים לכרטיס האשראי – החזקת הכרטיס כרוכה בתשלום עמלת דמי כרטיס חודשיים – מחזיקי כרטיס FLY CARD Business זכאים לפטור מדמי כרטיס בשנה הראשונה להצטרפות, לאחריה פטור מדמי כרטיס מותנים בביצוע עסקאות חודשיות בסך של 5,000 ₪ – דמי כרטיס חודשיים לכרטיס FLY CARD Business (כרטיס MASTERCARD DINERS משולב) יהיו בסך 14.90 ₪, לקוחות במעמד כסף זכאים ל- 50% הנחה מדמי כרטיס. לקוחות במעמד זהב, פלטינה וטופ פלטינה זכאים לפטור מדמי כרטיס חודשיים כל עוד מעמדם בתוקף – דמי כרטיס חודשיים ל- FLY CARD Business Premium יהיו בסך 34.90 ₪ אין זכאות לפטור מדמי כרטיס בכרטיס זה – מעמד זהב למצטרפים לכרטיס האשראי FLY CARD Premium Business יהיה תקף למשך 12 חודשים ממועד ההצטרפות. על אף האמור לעיל, ביטול כרטיס FLY CARD Premium Business במהלך 12 חודשים כאמור תביא לביטול מעמד הזהב וחזרה למעמד המקורי – כרטיס MASTERCARD DINERS משולב ישמש בבתי עסק בישראל ככרטיס דיינרס ואילו בבתי עסק מחוץ לישראל (לרבות ברכישות מקוונות) ישמש כרטיס מאסטרקארד – בעסקאות במוסדות המדינה לרבות חברת החשמל, וחברת הדואר יחס הצבירה בכרטיסי FLY CARD Business יהיה 500 = ₪ 1 נק' הנוסע המתמיד ובכרטיסי FLY CARD Business Premium 380 ₪ = 1 נקודות הנוסע המתמיד – צבירה במוסדות המדינה מוגבלת לסכום מקסימלי חודשי של 30,000 ₪ למעט עבור לקוחות במעמד זהב, פלטינה וטופ פלטינה. הבדיקה לעניין זה תתבצע אחת לרבעון קלנדרי – נקודות הנוסע המתמיד שהומרו מכרטיסי אשראי FLY CARD Business יהיו מסוג EXTRA ולא יחשבו למעמד או שדרוג – מימוש כרטיס הטיסה באל על כפוף לזמינות – 20% מנקודות הנוסע המתמיד שהומרו מכרטיסי אשראי FLY CARD Premium Business בלבד יחשבו למעמד או שדרוג – 50 נקודות הנוסע המתמיד מתנה יוענקו לאחר אתחול הכרטיס וצבירה של נקודה אחת במועדון. למצטרפים חדשים שלא החזיקו ברשותם כרטיס FLY CARD ב-18 החודשים שקדמו להנפקה- אתר FLYSTORE ללקוחות מועדון הנוסע כפוף לתקנון באתר, האתר מופעל על ידי ספק חיצוני ובאחריותו הבלעדית- נקודות הנוסע המתמיד שיצברו בעסקאות בשופרסל, BE ,סונול, רשת פתאלCarolina ,Hoodies ,Urbanica ,Castro , Accessorize Topten ,Kiko Milano ,Samsung ,Yves Rocher ,Lemke יהיו מסוג אקסטרה ובהתאם למפורט בתקנון מועדון הנוסע המתמיד – צבירה מואצת ברשת סאמסונג- סאני תקשורת תקפה לרכישות בסניפי הרשת הפונים לצרכן הפרטי (לא כולל רכישות ONLINE) – צבירה מואצת בבתי עסק לא תתאפשר בגין עסקאות סיטונאיות – הטבת דיוטי פרי כפופה לתנאים באתר הדיוטי פרי FLY&BUY לקטלוג בכפוף לתקנון מועדון הנוסע המתמיד, ההנחה תינתן במעמד חיוב האשראי – תנאי הטבת הקולנוע בכפוף לתקנון חנות החוויות – בכפוף לתקנון מועדון הנוסע המתמיד, תקנון FLY CARD, חברת האשראי דיינרס קלוב וחברת האשראי כאל – הטבות חנות החוויות בהתאם לתקנון חנות החוויות שבאתר חברת האשראי או באפליקציה ובכפוף לביצוע רכישות חדשות בכרטיסי FLY CARD Business / FLY CARD Premium Business בסכום מינימום של 1,000 ₪ בהתאם לתקנון המופיע באתר – הטבת טרום טיסה בכפוף לתקנון ההטבה באתר דיינרס קלוב – הכרטיס מיועד לרופאים ועובדי חברות וארגונים – עמלת עסקאות במטבע זר: ההטבה תקפה גם בביצוע עסקות באתרי אינטרנט בהם העסקות מועברות לכאל כעסקות מחו"ל, ההנחה ביורו תקפה למדינות בהן מטבע היורו הוא המטבע הרשמי של המדינה בה בוצעה העסקה – אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל – טל"ח ביום 1.9.2023 יחולו שינויים בתכנית מועדון הנוסע המתמיד, לרבות חישוב זכאות למעמד בכרטיס Premium שתבוצע באמצעות מטבע היהלום. 80 ₪ = 1 יהלום. את כל השינויים ניתן למצוא באתר אל על בכתובת elal.com