Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

תרומת הרופאים
העצמאיים למערכת
הבריאות

19/4/2023 17:30-20:30
מלון הילטון תל-אביב

הכנס יתחיל בעוד

Days
Hours
Minutes
Seconds
2023

תרומת הרפואה
העצמאית למערכת
הבריאות בישראל

19/4/2023
17:30-20:30
מלון הילטון תל-אביב

הכנס יתחיל בעוד

Days
Hours
Minutes
משתתפי הכנס
ד"ר אייל שפירא
 יו"ר ארגון ארצ"י, מנהל מערך הפצע והכיב הכרוני של בית החולים אסף הרופא ומנתח פלסטי
סיגל משהיוף​
מנכ"לית ארגון ארצ"י וממייסדי הארגון

פרופ' נחמן אש

מנכ"ל משרד הבריאות לשעבר

פרופ' קובי גלזר
מרצה בפקולטה לניהול של אונ׳ תל-אביב ובמחלקה לכלכלה של אונ׳ ווריק באנגליה
רן רידניק
ראש חטיבת רגולציה במשרד הבריאות
שלמה אייזיק
נשיא לשכת סוכני ביטוח
רונן לוי
יו”ר איגוד המוסכים בישראל
חני שפיס
מומחית בביטוחי בריאות

תוכנייה

17:30-18:00

קוקטייל קבלת פנים במרפסת המלון

18:00-18:15
מנכ"לית ארצ"י, סיגל משהיוף
18:15-18:30
יו"ר ארצ"י, ד"ר אייל שפירא

18:30-19:10

פאנל בנושא "עמדת הרגולציה לגבי הרפואה העצמאית"
משתתפים:

  • מנכ"ל משרד הבריאות לשעבר, פרופ' נחמן אש
  • ראש חטיבת רגולציה במשרד הבריאות, רן רידניק
  • מנכ"לית ארצ"י, סיגל משהיוף
  • פרופ' קובי גלזר, מרצה בפקולטה לניהול של אונ׳ תל-אביב ובמחלקה לכלכלה של אונ׳ ווריק באנגליה
  • מנחה: יועץ התקשורת של ארצ"י, רונן ליבוביץ

19:10-19:40

פאנל בנושא "התמודדות עם הכוח העודף שניתן לרגולציה בישראל"
משתתפים:

  • נשיא לשכת סוכני הביטוח, שלמה אייזיק
  • יו"ר איגוד המוסכים, רונן לוי
  • יו"ר ארצ"י, אייל שפירא
  • מנחה: יועץ אסטרטגי לארצ"י, ברק לוי-סגל

19:40-19:45

פרס הרופא/ה העצמאי/ת

19:45-20:10

"משמעות פרק הבריאות בחוק ההסדרים לציבור הישראלי" – חני שפיס, מומחית בביטוחי בריאות

20:10-21:00

ארוחת ערב 

אודות ארגון ארצ״י
ארגון הרופאים העצמאים, הראשון והיחיד בישראל, הוקם בשנת 2017 ומייצג כ- 9600 רופאים עצמאים המהווים כ- 35% מכלל הרופאים הפעילים בישראל. הארגון פועל למען חיזוק מעמדם, ביסוס כוחם וייצוגם של הרופאים העצמאים אל מול מקבלי ההחלטות, הרגולטורים והציבור הישראלי.

תמונות מהכנס הקודם

i-qmhCcWH-X3.jpegi-qmhCcWH-X3.jpeg
i-FMJ6tZL-X3.jpegi-FMJ6tZL-X3.jpeg
i-CXbTNT2-X3.jpegi-CXbTNT2-X3.jpeg
i-K3QnxqC-X3.jpegi-K3QnxqC-X3.jpeg
i-Q94mmDb-X3.jpegi-Q94mmDb-X3.jpeg
i-XjmhR55-X5i-XjmhR55-X5

נותן חסות

 הרשמה לכנס

 משפטיות:

הנפקת הכרטיס לבעלי חשבון ישראלי בלבד, בכפוף לאישור חברת כאל/דיינרס קלוב בע"מ – התנאים המלאים והמחייבים במסמכי ההצטרפות וכפוף לתקנוני המועדונים, התכנית והתנאים הנלווים לכרטיס האשראי – החזקת הכרטיס כרוכה בתשלום עמלת דמי כרטיס חודשיים – מחזיקי כרטיס FLY CARD Business זכאים לפטור מדמי כרטיס בשנה הראשונה להצטרפות, לאחריה פטור מדמי כרטיס מותנים בביצוע עסקאות חודשיות בסך של 5,000 ₪ – דמי כרטיס חודשיים לכרטיס FLY CARD Business (כרטיס MASTERCARD DINERS משולב) יהיו בסך 14.90 ₪, לקוחות במעמד כסף זכאים ל- 50% הנחה מדמי כרטיס. לקוחות במעמד זהב, פלטינה וטופ פלטינה זכאים לפטור מדמי כרטיס חודשיים כל עוד מעמדם בתוקף – דמי כרטיס חודשיים ל- FLY CARD Business Premium יהיו בסך 34.90 ₪ אין זכאות לפטור מדמי כרטיס בכרטיס זה – מעמד זהב למצטרפים לכרטיס האשראי FLY CARD Premium Business יהיה תקף למשך 12 חודשים ממועד ההצטרפות. על אף האמור לעיל, ביטול כרטיס FLY CARD Premium Business במהלך 12 חודשים כאמור תביא לביטול מעמד הזהב וחזרה למעמד המקורי – כרטיס MASTERCARD DINERS משולב ישמש בבתי עסק בישראל ככרטיס דיינרס ואילו בבתי עסק מחוץ לישראל (לרבות ברכישות מקוונות) ישמש כרטיס מאסטרקארד – בעסקאות במוסדות המדינה לרבות חברת החשמל, וחברת הדואר יחס הצבירה בכרטיסי FLY CARD Business יהיה 500 = ₪ 1 נק' הנוסע המתמיד ובכרטיסי FLY CARD Business Premium 380 ₪ = 1 נקודות הנוסע המתמיד – צבירה במוסדות המדינה מוגבלת לסכום מקסימלי חודשי של 30,000 ₪ למעט עבור לקוחות במעמד זהב, פלטינה וטופ פלטינה. הבדיקה לעניין זה תתבצע אחת לרבעון קלנדרי – נקודות הנוסע המתמיד שהומרו מכרטיסי אשראי FLY CARD Business יהיו מסוג EXTRA ולא יחשבו למעמד או שדרוג – מימוש כרטיס הטיסה באל על כפוף לזמינות – 20% מנקודות הנוסע המתמיד שהומרו מכרטיסי אשראי FLY CARD Premium Business בלבד יחשבו למעמד או שדרוג – 50 נקודות הנוסע המתמיד מתנה יוענקו לאחר אתחול הכרטיס וצבירה של נקודה אחת במועדון. למצטרפים חדשים שלא החזיקו ברשותם כרטיס FLY CARD ב-18 החודשים שקדמו להנפקה- אתר FLYSTORE ללקוחות מועדון הנוסע כפוף לתקנון באתר, האתר מופעל על ידי ספק חיצוני ובאחריותו הבלעדית- נקודות הנוסע המתמיד שיצברו בעסקאות בשופרסל, BE ,סונול, רשת פתאלCarolina ,Hoodies ,Urbanica ,Castro , Accessorize Topten ,Kiko Milano ,Samsung ,Yves Rocher ,Lemke יהיו מסוג אקסטרה ובהתאם למפורט בתקנון מועדון הנוסע המתמיד – צבירה מואצת ברשת סאמסונג- סאני תקשורת תקפה לרכישות בסניפי הרשת הפונים לצרכן הפרטי (לא כולל רכישות ONLINE) – צבירה מואצת בבתי עסק לא תתאפשר בגין עסקאות סיטונאיות – הטבת דיוטי פרי כפופה לתנאים באתר הדיוטי פרי FLY&BUY לקטלוג בכפוף לתקנון מועדון הנוסע המתמיד, ההנחה תינתן במעמד חיוב האשראי – תנאי הטבת הקולנוע בכפוף לתקנון חנות החוויות – בכפוף לתקנון מועדון הנוסע המתמיד, תקנון FLY CARD, חברת האשראי דיינרס קלוב וחברת האשראי כאל – הטבות חנות החוויות בהתאם לתקנון חנות החוויות שבאתר חברת האשראי או באפליקציה ובכפוף לביצוע רכישות חדשות בכרטיסי FLY CARD Business / FLY CARD Premium Business בסכום מינימום של 1,000 ₪ בהתאם לתקנון המופיע באתר – הטבת טרום טיסה בכפוף לתקנון ההטבה באתר דיינרס קלוב – הכרטיס מיועד לרופאים ועובדי חברות וארגונים – עמלת עסקאות במטבע זר: ההטבה תקפה גם בביצוע עסקות באתרי אינטרנט בהם העסקות מועברות לכאל כעסקות מחו"ל, ההנחה ביורו תקפה למדינות בהן מטבע היורו הוא המטבע הרשמי של המדינה בה בוצעה העסקה – אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל – טל"ח ביום 1.9.2023 יחולו שינויים בתכנית מועדון הנוסע המתמיד, לרבות חישוב זכאות למעמד בכרטיס Premium שתבוצע באמצעות מטבע היהלום. 80 ₪ = 1 יהלום. את כל השינויים ניתן למצוא באתר אל על בכתובת elal.com