רופא/ה האם בת/בן הזוג מועסק על ידך בעסק?

                                     רפואה עסקית- ראיית חשבון ,ליווי פיננסי ופיתוח עסקי לרופאים                    רופא/ה האם בת/בן הזוג מועסק על ידך בעסק? מעבודתנו עם רופאים ניתן לציין כי בקרב אחוז גבוה מבניהם בת/בן הזוג מועסקים בקליניקה. אין ספק כי אצל בן המשפחה רמת המעורבות וההזדהות עם העסק גבוהה ועל פי רוב הדבר בא לידי ביטוי במדדי הפעילות […]

מכרת נדל"ן ושילמת מס שבח? ייתכן ואתה זכאי להחזר מס שבח

כללי מדי שנה משולמים בישראל סכומים גדולים לרשות המיסים בגין עסקאות מכירה של מקרקעין כגון דירה, מגרש, זכויות בניה, משרד, חנות, נחלה וכיוצ"ב זכויות במקרקעין. בכ- %45 מהמקרים בהם שולם מס שבח, קיימת סבירות גבוהה להפחית משמעותית את גובה תשלום מס השבח, ולקבל החזר מס לא מבוטל. חוק מיסוי מקרקעין מאפשר בתנאים מסוימים, לתקן שומת […]

האם המבטחים והמוסדות הרפואיים באמת משלמים לנו הרופאים את מלוא התמורה שמגיעה לנו?

בואו נכיר באמת, כמה מאתנו באמת יושבים ומאמתים כל תשלום המתקבל מחברת הביטוח אל מול טופס ההתחייבות, נספח המחירים שלנו וגיליון הניתוח שבוצע מלפני 45 ימים ויותר ? בעצם, אם איני טועה , ניתן להרחיב את הסוגיה גם לשב"ן של קופות החולים ואל המוסד הרפואי בו אנו מנתחים ובעצם גם אל התלוש השני שלנו, מקרן […]

ביקורת ניהול ספרים של מס הכנסה בקליניקה

המרפאה עמוסה לעייפה, תור המטופלים משתרך וחסר סבלנות. הנה הם התייצבו אצלנו בכניסה, שני מפקחי מס. האם אני חייב להתפנות אל חוקרי המס לטובת ביקורת פתע בעסק ? אחת הדרכים לבדוק אם הנישום מנהל את ספריו עלפי דרישות החוק החלות עליו )ניהול יומן רופא, הפקת חשבוניות מס וקבלות(ואת אופן הרישום בהם היא באמצעות ביקורת בעסקו […]

יומן רופא, יומן מרפאה והרופא העצמאי – הוראות ניהול ספרים לרופא

יומן רופא, יומן מרפאה והרופא העצמאי הוראות ניהול ספרים לרופא – הוראות ניהול ספרים של מס הכנסה קובעות כללי רישום ותיעוד עבור כל מקצוע, בהתאם למחזור ההכנסות שלו. רופאים קיבלו את התענוג ויוחדו להם הוראות ניה ול ספרי חשבונות באופן ספציפי. קיימת חשיבות רבה לניהול הספרים בהתאם להוראות. מס הכנסה עורך ביקורות בקליניקות המסתיימות לעיתים […]