האם אפשר להמשיך לעבוד ולקבל פנסיה? או משמעות מיסוי בפרישה מדומה לפנסיה

רופאים רבים שואלים את עצמם "האם אפשר להמשיך לעבוד וגם לקבל פנסיה" וזו גבירותיי בדיוק המהות של פרישה מדומה. פרישה מדומה לפנסיה הנו מצב בו אדם אשר הגיע לגיל פרישה ( 67 לגבר ו 62  ועולה עד גיל 65 בהדרגה לאישה ) ממשיך לעבוד, אך מתחיל לקבל פנסיה ובדרך זו ניתן ליהנות במקביל גם משכר […]

הפחתת הוצאות לשכירות מגורים מההכנסות משכירות למגורים

רקע קיימים שלושה מסלולי מיסוי ליחיד המשכיר דירה למגורים בישראל מסלול המיסוי הרגיל, מסלול פטוֹר ממס עד לתקרה הקבועה בחוק ומסלול מיסוי בשיעור 10% ממחזוֹר ההכנסות מדמי שכירות  חקיקה  ביום 31.5.2023 פורסם חוק הסדרים בגדרו תוקן החוק וקבע כי יחיד המשכיר דירת מגורים יהיה רשאי לנכות מהכנסתו מדמי השכירות סכומים ששילם בגין השכרת דירת מגורים אחרת למגוריו […]

פנסיה, קרן השתלמות ומיצוי הטבות מס 2023

כעת הזמן להפקיד לפנסיה וקרן השתלמות ולמצות הטבות מס 2023 הפקדה לקרן פנסיה ולקרן השתלמות מעניקה הטבת מס העשויה להגיע ל- 30% מסכום ההפקדה. על רקע המצב הכלכלי ,שוקל משרד האוצר לבטל את הפטור ממס רווחי הון בקרן השתלמות. לפיכך מוצע כעת לבצע הפקדה לקרן השתלמות כעצמאי. להלן מידע למיצוי הטבות המס בגין הפקדות לפנסיה/גמל […]

הגשת תביעת פיצויים לעסקים בשל נזק עקיף ממלחמת חרבות ברזל

מתווה הפיצויים כולל מספר מסלולי פיצוי ונותן מענה ל-3 קבוצות אוכלוסייה לפי מיקום העסק. פיצויים לכלל העסקים בארץ – פיצוי מסלול הוצאות מזכות • בהתאם לחוק התוכנית לסיוע כלכלי (הוראת שעה- חרבות ברזל) התשפ"ד .2023- • מתן פיצוי לעסקים להשתתפות בהוצאות קבועות ובחלק מהוצאות השכר בהתאם להיקף הפגיעה. • זמן טיפול: עד 7 ימי עסקים […]

זקיפת שווי שימוש ברכב לעובד שכיר שיצא למילואים או הוצא לחל"ת- הנחיות מיוחדות בצל המלחמה

בתאריך 02.11.2023 פרסמה רשות המיסים הנחיות מיוחדות בנושא זקיפת שווי שימוש ברכב אצל עובד אגב רכב אשר המעסיק העמיד לשימושו לנוכח המצב הביטחוני בו עובדים רבים גויסו למילואים בצו 8 ועובדים רבים הוצאו לחופשה ללא תשלום (חל"ת) לתקופה שאינה ידועה , הוחלט להקל ולקבוע כי עובדים אלו שהחזירו למעסיק את הרכב שהוצמד להם, ייזקף להכנסתם […]

העסקת עובדים במרפאה בצל המלחמה – תמצית דרכי פעולה לצמצום נזקים כספיים

היקף פעילות בעסק נסיבות הירידה בפעילות העסק דרכי פעולה- העסקת עובדים מועד פעולה הפסקת פעילות מתמשכת מצב בטחוני או הוראות פיקוד העורף הוצאת עובד לחל"ת, יזום ע"י מעסיק , הערה: חל"ת מעל 14 ימים, העובד זכאי לדמי אבטלה ובהתאם לתנאים מיידי לרבות דיווח עובד לביטוח לאומי. לא ניתן לדווח רטרואקטיבית יציאת מעסיק למילואים ממושכים נזק […]

עדכון חשוב בנוגע לפיצויי מעסיקים

הנדון- פיצוי למעסיקים בגין נזק שנגרם בעקבות תשלום שכר לעובדים שפונו במסגרת הוראות מערכת הביטחון ולא התייצבו לעבודה במסגרת הוראות חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) נזק מלחמה ונזק עקיף, (התשל"ג, 1973) מעסיק רשאי לתבוע פיצוי בגין שכר ששילם לעובד שנעדר מעבודתו "בשל היום שבו לא עבד העובד לפי הוראות כוחות הביטחון". לאור מכלול […]

תגמולי מילואים בצל מלחמת חרבות ברזל

בהתאם להודעת ביטוח לאומי מיום 18.10.2023 עצמאיים: משרתי מילואים יקבלו תשלום על השירות בתחילת כל חודש ולא בתום תקופת השירות בעקבות המלחמה ולאור גיוס המילואים הרחב, יקבלו אנשי המילואים  את התשלום עבור תקופת המילואים, מעכשיו ועד להודעה חדשה, כבר בתחילת כל חודש ולא בתום תקופת השירות כפי שהיה עד היום התשלום יועבר באופן אוטומטי לחשבון הבנק שלכם, ללא צורך בהגשת […]

פרישה ופריסת פיצויי פיטורין

לאחר שנים רבות של עבודה אינטנסיבית וחיונית אך באותה מידה גם שוחקת ,אנו מגיעים לרגע אשר אצל רובנו הרופאים זה מיוחל ומפחיד באותה מידה,  פרישה ! ממדור שכר אנו מקבלים דף גדוש המסכם תקופת חיים שלמה באמצעות מספרים. תמצית זכויות לקראת פרישה, אשר עבור רובנו זה כתוב בשפה שאינה עברית. פריסת פיצויים הוא אחד הנושאים […]

הגשת בקשה למקדמה לפיצויים – מלחמת חרבות ברזל

נפתחה אפשרות לבעלי עסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון הארץ להגיש בקשה למקדמה לפיצויים בשל מלחמת "חרבות ברזל", עוד לפני הגשת תביעה רשות המסים פתחה היום (א) לטובת בעלי עסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון את האפשרות להגיש בטופס מקוון פשוט ונגיש בקשה למקדמה לפיצויים עבור הנזק הכלכלי שנגרם לעסק שלהם בשל מלחמת חרבות ברזל, זאת עוד […]