פנסיה, קרן השתלמות ומיצוי הטבות מס 2023

כעת הזמן להפקיד לפנסיה וקרן השתלמות ולמצות הטבות מס 2023 הפקדה לקרן פנסיה ולקרן השתלמות מעניקה הטבת מס העשויה להגיע ל- 30% מסכום ההפקדה. על רקע המצב הכלכלי ,שוקל משרד האוצר לבטל את הפטור ממס רווחי הון בקרן השתלמות. לפיכך מוצע כעת לבצע הפקדה לקרן השתלמות כעצמאי. להלן מידע למיצוי הטבות המס בגין הפקדות לפנסיה/גמל […]