על-אודות מורחב

הכירו את ארצ”י – ארגון הרופאים העצמאים בישראל (ע”ר)

 

רקע כללי:

בישראל כ- 9,300 רופאים עצמאים, המהווים כ- 40% מכלל הרופאים הפעילים בישראל,  קבוצה הרופאים העצמאים, מונה רופאי קהילה מכל הסוגים הפועלים היום כעצמאים בסקטור הפרטי, בקופות החולים השונות וכן מבצעים פעולות מכל הסוגים (פעולות ניתוחיות ואבחנתיות) כחלק מהסדרי השב”נים וחברות הביטוח. רבים מהרופאים החברים בארצי, עובדים כעצמאים באופן מלא או בנוסף למשרתם הציבורית.

 

השפעת מערך הרפואה הפרטית על הציבור בישראל:

(1) בישראל ההוצאה הפרטית על בריאות עומדת על 906 ₪ (5.9% מההכנסה הכספית הממוצעת של משק בית)[1]

(2) מדובר בהוצאה בין הגבוהות ביותר בעולם המערבי

(-) 39% מכלל ההוצאה הפרטית על בריאות מוקדשת לביטוחי בריאות

(-) 61% מכלל ההוצאה הפרטית על בריאות כוללת: סכומי השתתפות עצמית, טיפולים משלימים (בהם גם טיפולי שיניים), טיפולים מקבילים לאלו שבזכאות ציבורית וצריכה של שירותים בעלי אופי רפואי

(3) שיעור המבוטחים בשב”ן עומד על כ-74.4% מכלל מבוטחי קופות החולים[2]

(4) 9% מחזיקים בביטוח בריאות מסחרי הנערך באמצעות חברות ביטוח[3]

(5) נכון לשנת 2016 ההוצאה על ביטוחים פרטיים עמדה על 3.8 מיליארד ₪

(6) כיום (2018) רק 25% מכלל ביטוחי הבריאות המסחריים נרכשו לאחר הרפורמה ב 2016

(7) עד סוף 2020 60% מכלל ביטוחי הבריאות המסחריים יכנסו תחת הסדרים קולקטיבים תחת הרפורמה.

(8) מערכת הרפואה הפרטית היא זו כיום, במסגרת השימוש בביטוחים טרום הרפורמה, המאפשרת דה-פאקטו קיצור תורים, כניסתן של תרופות וטכנולוגיות מוביליות למערכת הבריאות

(9) תכניות השב”ן של קופות החולים סיימו את שנת 2016 בעודף מצרפי של כ-189 מיליון ₪ המהווים 4% ממחזור ההכנסות מדמי חבר.

(10) שיעור ההחזר בתחום ביטוחי הבריאות עומד על 46% כך שחברות הביטוח גוזרות קופון שמן של 54% מהסכום שגבו כפרמיה.[4]

 

 

הרקע להקמת הארגון

ארגון ועמותת ארצי הוקמו בתחילת שנת 2017 בתגובה לגל פעילות בתחום הבריאות החל מועדת גרמן ועד השינויים שהוכנסו ב “חוק ההסדרים 2016”, נקודות בהן לא נשמע קולם של 40% מהרופאים.

בהתאם להחלטת בין הדין לעבודה, ולקביעתו של מנכ”ל משרד הבריאות הר”י אינה רשאית לייצג את הרופאות והרופאים העצמאים.

לתוך וואקום ייצוגי זה קמה ארצ”י במטרה להציג את עמדתם ותפיסתם הציבורית, החברתית, הרפואית והכלכלית של הרופאים העוסקים במלאכת הרפואה הפרטית.

היום, פחות משנה מיום הקמתה, ארצ”י מייצגת אלפי רופאים עצמאים בישראל, החברים בארגון.

חזונה של ארצ”י, הוא קידום מעמדו וזכויותיו של הרופא העצמאי בישראל תוך יצירת מערכת בריאות מצוינת לכלל הציבור.

 

ארצי פועלת במספר אפיקים:

(א) פעילות אל מול הרגולטורים, נבחרי הציבור ומקבלי ההחלטות לקידום מדניות הארגון, מניעת חקיקה פוגענית ודיווח על כשלים מערכתיים מסוגים שונים

(ב) פעילות מול ציבור הרופאים העצמאים

(ג) פעילות מול הציבור הישראלי לשיקום מעמדו של הרופא

(ד) מתן סל שירותים מקצועיים נדרשים עבור הרופא העצמאי

 

הנחות יסוד של הארגון

(1) הרפואה הפרטית בישראל, היא זו המאפשרת למעשה את הישרדותה של מערכת הבריאות הציבורית.

(2) בכל המדינות בהן קיימת מערכת ציבורית חזקה, עומדת לצידה מערכת רפואה פרטית המאתגרת אותה ומביאה אותה למצוינות ברמת הטיפול, הטכנולוגיה ואופן ההתנהלות אל מול הצרכן.

(3) רופאים העובדים בבתי החולים הציבוריים ובקהילה, מתפרנסים הלכה למעשה בשעות אחה”צ במרפאות הפרטיות.

(4) כיום משרד האוצר והבריאות מנסים “לחנוק” את הרפואה הפרטית ולייבש את מימון הרפואה הציבורית. התנהלות זו שאינה מתייחסת לניהול המערכת בטווח הארוך תוביל לקריסה כוללת של מערך הרפואה הישראלי.

(5) כל עוד לא יינתן תקציב ראוי לשיפור המערכת הציבורית לא ניתן לחסל את הרפואה הפרטית אשר נותנת מענה רפואי ל 75% מכלל תושבי מדינת ישראל באמצעות ביטוחים משלימים של הקופות וביטוחים מסחריים של חברות הביטוח.

(6) יש לקיים רגולציה חזקה על הביטוחים המשלימים והמסחריים, המבקשים להעמיק אחיזתם בתחום הבריאות על ידי: רכישת בתי חולים ומרפאות, קביעת מכסות טיפול, צמצום שורות הרופאים בהסדר, גבית דמי השתתפות אדירים מהציבור, קיצוצים רוחביים (לכאורה מתואמים) בשכר הרופאים, הימנעות משימוש במשתלים נדרשים בדרכים יצירתיות, התחמקות מתשלומים, והשתת תשלומים שונים ובלתי סבירים על הרופאים.

 

[1] דו”ח מרכז טאוב מצב המדינה 2016
[2] https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/02042018_1.aspx
[3] על פי פרסומי משרד הבריאות
[4] דו”ח המפקחת על הביטוח במשרד האוצר לשנת 2015
שינוי גודל גופנים