Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

על-אודות מורחב

הכירו את ארצ"י – ארגון הרופאים העצמאים בישראל (ע"ר)

 

רקע כללי:

בישראל כ- 9,300 רופאים עצמאים, המהווים כ- 40% מכלל הרופאים הפעילים בישראל,  קבוצה הרופאים העצמאים, מונה רופאי קהילה מכל הסוגים הפועלים היום כעצמאים בסקטור הפרטי, בקופות החולים השונות וכן מבצעים פעולות מכל הסוגים (פעולות ניתוחיות ואבחנתיות) כחלק מהסדרי השב"נים וחברות הביטוח. רבים מהרופאים החברים בארצי, עובדים כעצמאים באופן מלא או בנוסף למשרתם הציבורית.

 

השפעת מערך הרפואה הפרטית על הציבור בישראל:

(1) בישראל ההוצאה הפרטית על בריאות עומדת על 906 ₪ (5.9% מההכנסה הכספית הממוצעת של משק בית)[1]

(2) מדובר בהוצאה בין הגבוהות ביותר בעולם המערבי

(-) 39% מכלל ההוצאה הפרטית על בריאות מוקדשת לביטוחי בריאות

(-) 61% מכלל ההוצאה הפרטית על בריאות כוללת: סכומי השתתפות עצמית, טיפולים משלימים (בהם גם טיפולי שיניים), טיפולים מקבילים לאלו שבזכאות ציבורית וצריכה של שירותים בעלי אופי רפואי

(3) שיעור המבוטחים בשב"ן עומד על כ-74.4% מכלל מבוטחי קופות החולים[2]

(4) 9% מחזיקים בביטוח בריאות מסחרי הנערך באמצעות חברות ביטוח[3]

(5) נכון לשנת 2016 ההוצאה על ביטוחים פרטיים עמדה על 3.8 מיליארד ₪

(6) כיום (2018) רק 25% מכלל ביטוחי הבריאות המסחריים נרכשו לאחר הרפורמה ב 2016

(7) עד סוף 2020 60% מכלל ביטוחי הבריאות המסחריים יכנסו תחת הסדרים קולקטיבים תחת הרפורמה.

(8) מערכת הרפואה הפרטית היא זו כיום, במסגרת השימוש בביטוחים טרום הרפורמה, המאפשרת דה-פאקטו קיצור תורים, כניסתן של תרופות וטכנולוגיות מוביליות למערכת הבריאות

(9) תכניות השב"ן של קופות החולים סיימו את שנת 2016 בעודף מצרפי של כ-189 מיליון ₪ המהווים 4% ממחזור ההכנסות מדמי חבר.

(10) שיעור ההחזר בתחום ביטוחי הבריאות עומד על 46% כך שחברות הביטוח גוזרות קופון שמן של 54% מהסכום שגבו כפרמיה.[4]

 

 

הרקע להקמת הארגון

ארגון ועמותת ארצי הוקמו בתחילת שנת 2017 בתגובה לגל פעילות בתחום הבריאות החל מועדת גרמן ועד השינויים שהוכנסו ב "חוק ההסדרים 2016", נקודות בהן לא נשמע קולם של 40% מהרופאים.

בהתאם להחלטת בין הדין לעבודה, ולקביעתו של מנכ"ל משרד הבריאות הר"י אינה רשאית לייצג את הרופאות והרופאים העצמאים.

לתוך וואקום ייצוגי זה קמה ארצ"י במטרה להציג את עמדתם ותפיסתם הציבורית, החברתית, הרפואית והכלכלית של הרופאים העוסקים במלאכת הרפואה הפרטית.

היום, פחות משנה מיום הקמתה, ארצ"י מייצגת אלפי רופאים עצמאים בישראל, החברים בארגון.

חזונה של ארצ"י, הוא קידום מעמדו וזכויותיו של הרופא העצמאי בישראל תוך יצירת מערכת בריאות מצוינת לכלל הציבור.

 

ארצי פועלת במספר אפיקים:

(א) פעילות אל מול הרגולטורים, נבחרי הציבור ומקבלי ההחלטות לקידום מדניות הארגון, מניעת חקיקה פוגענית ודיווח על כשלים מערכתיים מסוגים שונים

(ב) פעילות מול ציבור הרופאים העצמאים

(ג) פעילות מול הציבור הישראלי לשיקום מעמדו של הרופא

(ד) מתן סל שירותים מקצועיים נדרשים עבור הרופא העצמאי

 

הנחות יסוד של הארגון

(1) הרפואה הפרטית בישראל, היא זו המאפשרת למעשה את הישרדותה של מערכת הבריאות הציבורית.

(2) בכל המדינות בהן קיימת מערכת ציבורית חזקה, עומדת לצידה מערכת רפואה פרטית המאתגרת אותה ומביאה אותה למצוינות ברמת הטיפול, הטכנולוגיה ואופן ההתנהלות אל מול הצרכן.

(3) רופאים העובדים בבתי החולים הציבוריים ובקהילה, מתפרנסים הלכה למעשה בשעות אחה"צ במרפאות הפרטיות.

(4) כיום משרד האוצר והבריאות מנסים "לחנוק" את הרפואה הפרטית ולייבש את מימון הרפואה הציבורית. התנהלות זו שאינה מתייחסת לניהול המערכת בטווח הארוך תוביל לקריסה כוללת של מערך הרפואה הישראלי.

(5) כל עוד לא יינתן תקציב ראוי לשיפור המערכת הציבורית לא ניתן לחסל את הרפואה הפרטית אשר נותנת מענה רפואי ל 75% מכלל תושבי מדינת ישראל באמצעות ביטוחים משלימים של הקופות וביטוחים מסחריים של חברות הביטוח.

(6) יש לקיים רגולציה חזקה על הביטוחים המשלימים והמסחריים, המבקשים להעמיק אחיזתם בתחום הבריאות על ידי: רכישת בתי חולים ומרפאות, קביעת מכסות טיפול, צמצום שורות הרופאים בהסדר, גבית דמי השתתפות אדירים מהציבור, קיצוצים רוחביים (לכאורה מתואמים) בשכר הרופאים, הימנעות משימוש במשתלים נדרשים בדרכים יצירתיות, התחמקות מתשלומים, והשתת תשלומים שונים ובלתי סבירים על הרופאים.

 

[1] דו"ח מרכז טאוב מצב המדינה 2016
[2] https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/02042018_1.aspx
[3] על פי פרסומי משרד הבריאות
[4] דו"ח המפקחת על הביטוח במשרד האוצר לשנת 2015

הצטרף גם אתה!

 משפטיות:

הנפקת הכרטיס לבעלי חשבון ישראלי בלבד, בכפוף לאישור חברת כאל/דיינרס קלוב בע"מ – התנאים המלאים והמחייבים במסמכי ההצטרפות וכפוף לתקנוני המועדונים, התכנית והתנאים הנלווים לכרטיס האשראי – החזקת הכרטיס כרוכה בתשלום עמלת דמי כרטיס חודשיים – מחזיקי כרטיס FLY CARD Business זכאים לפטור מדמי כרטיס בשנה הראשונה להצטרפות, לאחריה פטור מדמי כרטיס מותנים בביצוע עסקאות חודשיות בסך של 5,000 ₪ – דמי כרטיס חודשיים לכרטיס FLY CARD Business (כרטיס MASTERCARD DINERS משולב) יהיו בסך 14.90 ₪, לקוחות במעמד כסף זכאים ל- 50% הנחה מדמי כרטיס. לקוחות במעמד זהב, פלטינה וטופ פלטינה זכאים לפטור מדמי כרטיס חודשיים כל עוד מעמדם בתוקף – דמי כרטיס חודשיים ל- FLY CARD Business Premium יהיו בסך 34.90 ₪ אין זכאות לפטור מדמי כרטיס בכרטיס זה – מעמד זהב למצטרפים לכרטיס האשראי FLY CARD Premium Business יהיה תקף למשך 12 חודשים ממועד ההצטרפות. על אף האמור לעיל, ביטול כרטיס FLY CARD Premium Business במהלך 12 חודשים כאמור תביא לביטול מעמד הזהב וחזרה למעמד המקורי – כרטיס MASTERCARD DINERS משולב ישמש בבתי עסק בישראל ככרטיס דיינרס ואילו בבתי עסק מחוץ לישראל (לרבות ברכישות מקוונות) ישמש כרטיס מאסטרקארד – בעסקאות במוסדות המדינה לרבות חברת החשמל, וחברת הדואר יחס הצבירה בכרטיסי FLY CARD Business יהיה 500 = ₪ 1 נק' הנוסע המתמיד ובכרטיסי FLY CARD Business Premium 380 ₪ = 1 נקודות הנוסע המתמיד – צבירה במוסדות המדינה מוגבלת לסכום מקסימלי חודשי של 30,000 ₪ למעט עבור לקוחות במעמד זהב, פלטינה וטופ פלטינה. הבדיקה לעניין זה תתבצע אחת לרבעון קלנדרי – נקודות הנוסע המתמיד שהומרו מכרטיסי אשראי FLY CARD Business יהיו מסוג EXTRA ולא יחשבו למעמד או שדרוג – מימוש כרטיס הטיסה באל על כפוף לזמינות – 20% מנקודות הנוסע המתמיד שהומרו מכרטיסי אשראי FLY CARD Premium Business בלבד יחשבו למעמד או שדרוג – 50 נקודות הנוסע המתמיד מתנה יוענקו לאחר אתחול הכרטיס וצבירה של נקודה אחת במועדון. למצטרפים חדשים שלא החזיקו ברשותם כרטיס FLY CARD ב-18 החודשים שקדמו להנפקה- אתר FLYSTORE ללקוחות מועדון הנוסע כפוף לתקנון באתר, האתר מופעל על ידי ספק חיצוני ובאחריותו הבלעדית- נקודות הנוסע המתמיד שיצברו בעסקאות בשופרסל, BE ,סונול, רשת פתאלCarolina ,Hoodies ,Urbanica ,Castro , Accessorize Topten ,Kiko Milano ,Samsung ,Yves Rocher ,Lemke יהיו מסוג אקסטרה ובהתאם למפורט בתקנון מועדון הנוסע המתמיד – צבירה מואצת ברשת סאמסונג- סאני תקשורת תקפה לרכישות בסניפי הרשת הפונים לצרכן הפרטי (לא כולל רכישות ONLINE) – צבירה מואצת בבתי עסק לא תתאפשר בגין עסקאות סיטונאיות – הטבת דיוטי פרי כפופה לתנאים באתר הדיוטי פרי FLY&BUY לקטלוג בכפוף לתקנון מועדון הנוסע המתמיד, ההנחה תינתן במעמד חיוב האשראי – תנאי הטבת הקולנוע בכפוף לתקנון חנות החוויות – בכפוף לתקנון מועדון הנוסע המתמיד, תקנון FLY CARD, חברת האשראי דיינרס קלוב וחברת האשראי כאל – הטבות חנות החוויות בהתאם לתקנון חנות החוויות שבאתר חברת האשראי או באפליקציה ובכפוף לביצוע רכישות חדשות בכרטיסי FLY CARD Business / FLY CARD Premium Business בסכום מינימום של 1,000 ₪ בהתאם לתקנון המופיע באתר – הטבת טרום טיסה בכפוף לתקנון ההטבה באתר דיינרס קלוב – הכרטיס מיועד לרופאים ועובדי חברות וארגונים – עמלת עסקאות במטבע זר: ההטבה תקפה גם בביצוע עסקות באתרי אינטרנט בהם העסקות מועברות לכאל כעסקות מחו"ל, ההנחה ביורו תקפה למדינות בהן מטבע היורו הוא המטבע הרשמי של המדינה בה בוצעה העסקה – אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל – טל"ח ביום 1.9.2023 יחולו שינויים בתכנית מועדון הנוסע המתמיד, לרבות חישוב זכאות למעמד בכרטיס Premium שתבוצע באמצעות מטבע היהלום. 80 ₪ = 1 יהלום. את כל השינויים ניתן למצוא באתר אל על בכתובת elal.com