מומחה עצמאי בקופת חולים – חשבת שאתה מוגן מהפחתת שכר? טעית!

רופאה ורופא עצמאי/ת יקר/ה!

 

 

ארצ”י ארגון הרופאים העצמאים אוסף לאחרונה עדויות מדאיגות, על כוונת הקופות להפחית בשכרם של הרופאים העצמאים המומחים בקופות, בכלל התחומים.
המידע כולל גם פעילות רגולטורית להפחתת שכר הרופאים העצמאים (כל רופא המנפיק קבלה עבור שירותיו)
במערכת הבריאות כולה.

למען הסר ספק,
לא מדובר רק בביצוע ניתוחים או פעולות, אלא לכלל השירותים של הרופא המומחה ובכללם קבלת מטופלים במרפאות קהילתיות עצמאיות, ייעוצים ועוד.

 

צעדים אלו מתנהלים מזה תקופה בעקבות “שתיקת הרופאים” ואי קיום ארגון אחד המאחד אותם ומהווה בסיס יציאה למשא ומתן אסרטיבי הנדרש בעת הזו.

 

ארצ”י, ארגון הרופאים העצמאים פועל למניעת צעדים אלו הן מול הרגולטור והן מול יו”ר הארגונים העצמאים בקופות.
לצערי נתקלתי בדלתות סגורות בבואי למנהלי ארגוני הרופאים העצמאים בקופות, מצב הפוגע בחיזוק וביסוס מעמדם של הרופאים העצמאים בישראל.

אני קורא ליו”ר הארגונים ולרופאים העצמאים להתאחד כגוף מאוחד ולהתגייס לעצירת ההתדרדרות הנמשכת,
להתגייס כבר היום לארצ”י ולהפיץ את הנושא לרופאים עצמאים נוספים הסובלים מהתנהלות חד צדדית מסוכנת של הקופות וחברות הביטוח השונות.

 

 

להצטרפות לארצ”י לחץ

http://bit.ly/2txFf47

 

 

 

ד”ר אייל שפירא
יו”ר ארצ”י
ארגון הרופאים העצמאים

שינוי גודל גופנים