מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות - אתר amutatartzi.org

אני מאשר ומסכים כי המידע שמסרתי ו/או ייאסף אודותיי על ידי 'ארצי – עמותת הרופאים העצמאיים בישראל' (להלן: "העמותה"), יעשה בו שימוש לצורך טיוב נתונים ומחקר, יצירת קשר, קבלת עדכונים מותאמים, לרבות על אירועי העמותה, אירועים הקשורים עימה, וכיוצא בזה, ולשם מימוש המטרות לעיל. ידוע לי כי לא חלה עלי חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצוני ובהסכמתי לצורך המטרות המנויות לעיל. כמו כן, בעצם הרישום ידוע לי שבכל מקרה שארצה לעיין ו/או/ לתקן ו/או לבקש להסיר את המידע מהמאגר עלי לפנות במייל לכתובת amutatartzi1@gmail.com

הצטרף גם אתה!