Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הכירו את ארגון הרופאים העצמאים

ארצ"י – ארגון הרופאים העצמאים (ע"ר), הראשון והיחיד בישראל, קם בשנת 2017 ופועל למען חיזוק מעמדם, ביסוס כוחם וייצוגם של הרופאים העצמאים אל מול מקבלי ההחלטות, הרגולטורים והציבור הישראלי.

 

ארצי המייצג כ- 9,600 רופאים עצמאים, המהווים כ- 35% מכלל הרופאים הפעילים בישראל, קם בתגובה לגל חקיקה אשר פגע ברופאים עצמאים ובהמשך להחלטת בין הדין לעבודה, ולקביעתו של מנכ"ל משרד הבריאות, כי הר"י אינה רשאית לייצג את הרופאים העצמאים.

 

ארצי חרט על דגלו :

א. הגברת השקיפות והסרת החסמים הפוגעים ברופא העצמאי

ב. קידום דור העתיד של הרופאים בעצמאים בישראל

ג. יצירת שיח איכותי ומקצועי עם קובעי המדיניות למען ייצוג ושמירה על האינטרסים של הרופאים העצמאיים

ד. שמירה והגנה על שמו ותדמיתו של הרופא העצמאי

ה. מתן סל שירותים וכלים לסיוע לרופא העצמאי ומרפאתו

 

מה עשה הארגון עד היום ?

א. פתיחת ערוצי שיח פומביים ושקטים אל מול קובעי המדיניות והרגולטורים בתחום הבריאות

ב. הובלת נירות עמדה, מחקרים וניהול מדניות הבריאות, לראשונה, בהקשר של רופאים עצמאים

ג. פיתוח סל כלים ושרותי עזר למען הרופא העצמאי

ד. קידום פעולות שונות לפתיחת חסמי שוק שנוצרו לרופאים עצמאיים מול המבטחים הפרטיים (שב"ן ומסחריים)

 

 

 

ארצ"י – ארגון הרופאים העצמאים

ייצוג מול המחוקק | שמירה  על זכויות הרופא העצמאי | הגנה על תדמית הרופא העצמאי

סל שירותים מקצועי מסובסד  | ייעוץ משפטי והכוונה כלכלית

 

 

מי הוא רופא עצמאי ?

רופא עצמאי הוא כל רופא הממציא, בעקבות תשלום עבור שרותיו הרפואיים, חשבונית מס קבלה. צורת התאגדותו של הרופא העצמאי יכולה להיות כעוסק מורשה, שותפות או כחברה בע"מ. רבים מהרופאים העצמאים מספקים את שירותיהם במסגרת חוזה עבודה אישי, ללא יחסי עובד מעביד, עם קופת החולים, שרותי השב"ן של הקופות ובמסגרת ביטוח רפואי מסחרי של חברות הביטוח. בישראל רופאים רבים הנם עובדים מן המניין במערכת הבריאות הציבורית ו בשעות הערב, מנהלים מרפאה עצמאית המספקת שירותים למערכת הבריאות הפרטית

הצטרף גם אתה!

 משפטיות:

הנפקת הכרטיס לבעלי חשבון ישראלי בלבד, בכפוף לאישור חברת כאל/דיינרס קלוב בע"מ – התנאים המלאים והמחייבים במסמכי ההצטרפות וכפוף לתקנוני המועדונים, התכנית והתנאים הנלווים לכרטיס האשראי – החזקת הכרטיס כרוכה בתשלום עמלת דמי כרטיס חודשיים – מחזיקי כרטיס FLY CARD Business זכאים לפטור מדמי כרטיס בשנה הראשונה להצטרפות, לאחריה פטור מדמי כרטיס מותנים בביצוע עסקאות חודשיות בסך של 5,000 ₪ – דמי כרטיס חודשיים לכרטיס FLY CARD Business (כרטיס MASTERCARD DINERS משולב) יהיו בסך 14.90 ₪, לקוחות במעמד כסף זכאים ל- 50% הנחה מדמי כרטיס. לקוחות במעמד זהב, פלטינה וטופ פלטינה זכאים לפטור מדמי כרטיס חודשיים כל עוד מעמדם בתוקף – דמי כרטיס חודשיים ל- FLY CARD Business Premium יהיו בסך 34.90 ₪ אין זכאות לפטור מדמי כרטיס בכרטיס זה – מעמד זהב למצטרפים לכרטיס האשראי FLY CARD Premium Business יהיה תקף למשך 12 חודשים ממועד ההצטרפות. על אף האמור לעיל, ביטול כרטיס FLY CARD Premium Business במהלך 12 חודשים כאמור תביא לביטול מעמד הזהב וחזרה למעמד המקורי – כרטיס MASTERCARD DINERS משולב ישמש בבתי עסק בישראל ככרטיס דיינרס ואילו בבתי עסק מחוץ לישראל (לרבות ברכישות מקוונות) ישמש כרטיס מאסטרקארד – בעסקאות במוסדות המדינה לרבות חברת החשמל, וחברת הדואר יחס הצבירה בכרטיסי FLY CARD Business יהיה 500 = ₪ 1 נק' הנוסע המתמיד ובכרטיסי FLY CARD Business Premium 380 ₪ = 1 נקודות הנוסע המתמיד – צבירה במוסדות המדינה מוגבלת לסכום מקסימלי חודשי של 30,000 ₪ למעט עבור לקוחות במעמד זהב, פלטינה וטופ פלטינה. הבדיקה לעניין זה תתבצע אחת לרבעון קלנדרי – נקודות הנוסע המתמיד שהומרו מכרטיסי אשראי FLY CARD Business יהיו מסוג EXTRA ולא יחשבו למעמד או שדרוג – מימוש כרטיס הטיסה באל על כפוף לזמינות – 20% מנקודות הנוסע המתמיד שהומרו מכרטיסי אשראי FLY CARD Premium Business בלבד יחשבו למעמד או שדרוג – 50 נקודות הנוסע המתמיד מתנה יוענקו לאחר אתחול הכרטיס וצבירה של נקודה אחת במועדון. למצטרפים חדשים שלא החזיקו ברשותם כרטיס FLY CARD ב-18 החודשים שקדמו להנפקה- אתר FLYSTORE ללקוחות מועדון הנוסע כפוף לתקנון באתר, האתר מופעל על ידי ספק חיצוני ובאחריותו הבלעדית- נקודות הנוסע המתמיד שיצברו בעסקאות בשופרסל, BE ,סונול, רשת פתאלCarolina ,Hoodies ,Urbanica ,Castro , Accessorize Topten ,Kiko Milano ,Samsung ,Yves Rocher ,Lemke יהיו מסוג אקסטרה ובהתאם למפורט בתקנון מועדון הנוסע המתמיד – צבירה מואצת ברשת סאמסונג- סאני תקשורת תקפה לרכישות בסניפי הרשת הפונים לצרכן הפרטי (לא כולל רכישות ONLINE) – צבירה מואצת בבתי עסק לא תתאפשר בגין עסקאות סיטונאיות – הטבת דיוטי פרי כפופה לתנאים באתר הדיוטי פרי FLY&BUY לקטלוג בכפוף לתקנון מועדון הנוסע המתמיד, ההנחה תינתן במעמד חיוב האשראי – תנאי הטבת הקולנוע בכפוף לתקנון חנות החוויות – בכפוף לתקנון מועדון הנוסע המתמיד, תקנון FLY CARD, חברת האשראי דיינרס קלוב וחברת האשראי כאל – הטבות חנות החוויות בהתאם לתקנון חנות החוויות שבאתר חברת האשראי או באפליקציה ובכפוף לביצוע רכישות חדשות בכרטיסי FLY CARD Business / FLY CARD Premium Business בסכום מינימום של 1,000 ₪ בהתאם לתקנון המופיע באתר – הטבת טרום טיסה בכפוף לתקנון ההטבה באתר דיינרס קלוב – הכרטיס מיועד לרופאים ועובדי חברות וארגונים – עמלת עסקאות במטבע זר: ההטבה תקפה גם בביצוע עסקות באתרי אינטרנט בהם העסקות מועברות לכאל כעסקות מחו"ל, ההנחה ביורו תקפה למדינות בהן מטבע היורו הוא המטבע הרשמי של המדינה בה בוצעה העסקה – אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל – טל"ח ביום 1.9.2023 יחולו שינויים בתכנית מועדון הנוסע המתמיד, לרבות חישוב זכאות למעמד בכרטיס Premium שתבוצע באמצעות מטבע היהלום. 80 ₪ = 1 יהלום. את כל השינויים ניתן למצוא באתר אל על בכתובת elal.com