Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

חוק 'מוסר תשלומים לספקים' – לדרוש תשלום בזמן

חוק מוסר תשלומים לספקים אושר במרץ 2017

במטרה להכניס הגינות עסקית בעת ביצוע תשלומים לספקים.

 

 

 

  • החוק נכנס לתוקף במהלך שנת 2017
  • החוק חל על כל גוף לו אנו מעניקים שירותים ובכלל זה -רשות מדינה, משרד ממשלתי, רשות מקומית,
    גוף מתוקצב ו/או כל עסק המתקשר עם ספק לביצוע עבודה
  • החוק קובע תנאי תשלום שונים בהתאם לזהות הגוף המזמין, כפי שיפורט בהמשך.

 

 

לדידנו הרופאים, בחר המחוקק להחריג, לעת עתה, את מערכת הבריאות הכוללת בתוכה גם את בתי החולים וקופות החולים וזאת במסגרת סעיף 12 ג' לחוק.

 

יחד עם זאת,
חברות הביטוח מחויבות בחוק זה בכפוף לתנאי החוזה האישי שנחתם עם הרופא המטפל.

 

לנוחיותכם, בחרתי לתמצת את הוראות החוק בטבלה

 

זהות מזמין תנאי תשלום הערות
רשות מדינה או משרד ממשלתי שוטף + 30

גוף מתוקצב- תאגיד שהוקם בחוק או מכוח סמכותו של שר שניתנה בחוק, והוא מוסד של המדינה או שנתקיים בו אחד מאלה:

(א) הממשלה משתתפת בתקציבו, במישרין או בעקיפין;

(ב) חבריו או חברי הנהלתו, כולם או מקצתם, מתמנים בידי הממשלה או בידי שר.

2. חברה ממשלתית.

3. חברה עירונית.

שוטף + 45 ככל שנקבע בחוזה בכתב, באישור המנכ"ל של הגוף המזמין, מועד אחר לתשלום- יהיה הוא הקובע.

במקרה זה נדרש להוכיח כי הדבר נדרש בשל אופייה המיוחד של ההתקשרות, ושאין מדובר במועד בלתי הוגן באופן חריג.

 

רשות מקומית שוטף + 45 אם העסקה ממומנת כולה או חלקה באמצעות מימון חיצוני, רשאית הרשות המקומית לדחות את מועד תשלום החלק היחסי מהתמורה בממומן באמצעות המימון החיצוני עד תום 10 ימים מיום קבלת המימון החיצוני.
עסק שוטף + 45 ככל שנקבע בחוזה בכתב מועד אחר לתשלום-יהיה הוא הקובע. אבל צריך להוכיח במקרה זה כי הדבר נדרש בשל אופייה המיוחד של ההתקשרות, ושאין מדובר במועד בלתי הוגן באופן חריג.

 

 

שימו לב,

 מומלץ שלא לחתום על חוזה התקשרות החורג מתנאי תשלום של שוטף +45.

 

 ככל שלא נחתם חוזה בכתב בין הצדדים תחול ברירת המחדל על פי החוק הינה שוטף + 45.

 

 מומלץ שלא להכניס לחוזה העבודה או לחתום על הזמנת עבודה הפועלת בניגוד לשוטף +45. אלא אם
ניתן להוכיח שהסיבה היא אופייה המיוחד של ההתקשרות, ושלא מדובר במועד בלתי הוגן באפן חריג.

 

 ככל שמזמין מעוניין לשלם בתנאי תשלום שלא בהתאם לחוק-ייחשב הדבר להפרת החוק וכל מה שייכתב
בחוזה הנוגד את החוק לרעת המזמין ייחשב כבטל ותנאי התשלום יהיו בהתאם לחוק.

 

 תמורה שלא שולמה במועד, תשולם לספק בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, ובחלוף 30 ימים בתוספת ריבית
פיגורים.

 

 

 

נכתב ע"י רו"ח ארז כהן ממשרד חגואל ושות'
רואי חשבון המתמחים ברפואה עסקית- שירותי ראיית חשבון, ליווי פיננסי ופיתוח עסקי לרופאים

הצטרף גם אתה!

 משפטיות:

הנפקת הכרטיס לבעלי חשבון ישראלי בלבד, בכפוף לאישור חברת כאל/דיינרס קלוב בע"מ – התנאים המלאים והמחייבים במסמכי ההצטרפות וכפוף לתקנוני המועדונים, התכנית והתנאים הנלווים לכרטיס האשראי – החזקת הכרטיס כרוכה בתשלום עמלת דמי כרטיס חודשיים – מחזיקי כרטיס FLY CARD Business זכאים לפטור מדמי כרטיס בשנה הראשונה להצטרפות, לאחריה פטור מדמי כרטיס מותנים בביצוע עסקאות חודשיות בסך של 5,000 ₪ – דמי כרטיס חודשיים לכרטיס FLY CARD Business (כרטיס MASTERCARD DINERS משולב) יהיו בסך 14.90 ₪, לקוחות במעמד כסף זכאים ל- 50% הנחה מדמי כרטיס. לקוחות במעמד זהב, פלטינה וטופ פלטינה זכאים לפטור מדמי כרטיס חודשיים כל עוד מעמדם בתוקף – דמי כרטיס חודשיים ל- FLY CARD Business Premium יהיו בסך 34.90 ₪ אין זכאות לפטור מדמי כרטיס בכרטיס זה – מעמד זהב למצטרפים לכרטיס האשראי FLY CARD Premium Business יהיה תקף למשך 12 חודשים ממועד ההצטרפות. על אף האמור לעיל, ביטול כרטיס FLY CARD Premium Business במהלך 12 חודשים כאמור תביא לביטול מעמד הזהב וחזרה למעמד המקורי – כרטיס MASTERCARD DINERS משולב ישמש בבתי עסק בישראל ככרטיס דיינרס ואילו בבתי עסק מחוץ לישראל (לרבות ברכישות מקוונות) ישמש כרטיס מאסטרקארד – בעסקאות במוסדות המדינה לרבות חברת החשמל, וחברת הדואר יחס הצבירה בכרטיסי FLY CARD Business יהיה 500 = ₪ 1 נק' הנוסע המתמיד ובכרטיסי FLY CARD Business Premium 380 ₪ = 1 נקודות הנוסע המתמיד – צבירה במוסדות המדינה מוגבלת לסכום מקסימלי חודשי של 30,000 ₪ למעט עבור לקוחות במעמד זהב, פלטינה וטופ פלטינה. הבדיקה לעניין זה תתבצע אחת לרבעון קלנדרי – נקודות הנוסע המתמיד שהומרו מכרטיסי אשראי FLY CARD Business יהיו מסוג EXTRA ולא יחשבו למעמד או שדרוג – מימוש כרטיס הטיסה באל על כפוף לזמינות – 20% מנקודות הנוסע המתמיד שהומרו מכרטיסי אשראי FLY CARD Premium Business בלבד יחשבו למעמד או שדרוג – 50 נקודות הנוסע המתמיד מתנה יוענקו לאחר אתחול הכרטיס וצבירה של נקודה אחת במועדון. למצטרפים חדשים שלא החזיקו ברשותם כרטיס FLY CARD ב-18 החודשים שקדמו להנפקה- אתר FLYSTORE ללקוחות מועדון הנוסע כפוף לתקנון באתר, האתר מופעל על ידי ספק חיצוני ובאחריותו הבלעדית- נקודות הנוסע המתמיד שיצברו בעסקאות בשופרסל, BE ,סונול, רשת פתאלCarolina ,Hoodies ,Urbanica ,Castro , Accessorize Topten ,Kiko Milano ,Samsung ,Yves Rocher ,Lemke יהיו מסוג אקסטרה ובהתאם למפורט בתקנון מועדון הנוסע המתמיד – צבירה מואצת ברשת סאמסונג- סאני תקשורת תקפה לרכישות בסניפי הרשת הפונים לצרכן הפרטי (לא כולל רכישות ONLINE) – צבירה מואצת בבתי עסק לא תתאפשר בגין עסקאות סיטונאיות – הטבת דיוטי פרי כפופה לתנאים באתר הדיוטי פרי FLY&BUY לקטלוג בכפוף לתקנון מועדון הנוסע המתמיד, ההנחה תינתן במעמד חיוב האשראי – תנאי הטבת הקולנוע בכפוף לתקנון חנות החוויות – בכפוף לתקנון מועדון הנוסע המתמיד, תקנון FLY CARD, חברת האשראי דיינרס קלוב וחברת האשראי כאל – הטבות חנות החוויות בהתאם לתקנון חנות החוויות שבאתר חברת האשראי או באפליקציה ובכפוף לביצוע רכישות חדשות בכרטיסי FLY CARD Business / FLY CARD Premium Business בסכום מינימום של 1,000 ₪ בהתאם לתקנון המופיע באתר – הטבת טרום טיסה בכפוף לתקנון ההטבה באתר דיינרס קלוב – הכרטיס מיועד לרופאים ועובדי חברות וארגונים – עמלת עסקאות במטבע זר: ההטבה תקפה גם בביצוע עסקות באתרי אינטרנט בהם העסקות מועברות לכאל כעסקות מחו"ל, ההנחה ביורו תקפה למדינות בהן מטבע היורו הוא המטבע הרשמי של המדינה בה בוצעה העסקה – אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל – טל"ח ביום 1.9.2023 יחולו שינויים בתכנית מועדון הנוסע המתמיד, לרבות חישוב זכאות למעמד בכרטיס Premium שתבוצע באמצעות מטבע היהלום. 80 ₪ = 1 יהלום. את כל השינויים ניתן למצוא באתר אל על בכתובת elal.com